fbpx

Po time-oute spôsobenom karanténou sa do práce na svojich projektoch pustili študenti Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaška v Banskej Bystrici. Plán majú už všetci jasne stanovený, ostáva im len ťahať za jeden povraz a svoje projekty dotiahnuť do dokonalosti. Alebo sa jej aspoň priblížiť. A o akých projektoch to vlastne hovoríme?

Tím forte: Oddychová zóna átrium 

Asi každému z nás je jasné, že počas vyučovacej hodiny sa väčšina študentov najviac teší na zvonenie, ktorým sa hodina končí a začína prestávka. Aby si prestávku ešte viac užili a lepšie si počas nej oddýchli, rozhodli sa študenti vytvoriť oddychovú zónu. Samozrejme, že oddychovať tu budú môcť študenti nielen cez prestávku, ale aj po vyučovaní či pred ním. Stane sa tak ideálnym priestorom nielen na relax, ale aj na doučovanie, opakovanie si učiva či mimoškolské aktivity. Aby sme nezabudli, oddychová zóna otvorí brány nielen študentom, ale aj učiteľom a ostatným zamestnancom.

Tím Green Spring: Projekt Repeat

Medzi najdiskutovanejšie témy posledných rokov patrí ekológia, recyklácia a životné prostredie. Každým rokom záujem pomôcť našej planéte narastá a to považujeme za viac ako správne. Ani na Murgaške nechcú zaostávať a chcú pomôcť správnej veci. Preto sa študenti tímu Green Spring rozhodli zlepšiť recykláciu na škole. Ich snahou je mať v každej triede koše na recykláciu odpadu, oboznámiť študentov a zamestnancov školy nielen s negatívnymi následkami, ktoré spôsobuje nerecyklovanie  odpadu, ale oboznámiť ich aj s výhodami jeho triedenia. Keď sme sa líderky tímu pýtali, čo je ich najväčším cieľom, odpoveď znela: „žiaci budú konečne recyklovať a budú aspoň poznať následky nesprávneho narábania s materiálom ako sklo, plast, ale napríklad aj oblečenie.“

Tím KREA: Učebňa spoločensko-vedných predmetov 

Ďalšou zmenou, ktorá nastane na Murgaške vďaka Show your talent je úplne nová učebňa určená na spoločensko-vedné predmety. Určite to nebude učebňa, na aké sme na stredných školách zvyknutí. Najväčším rozdielom bude to, že túto učebňu navrhnú a zariadia študenti. A kto vie lepšie, v akej učebni sa dobre učí a získava nové vedomosti, ak nie oni samotní? Veríme, že Murgaška bude mať učebňu, do ktorej sa budú študenti tešiť a aj vyučovanie v nej naberie nové rozmery.

Tím PTM Ihrisko

Súčasťou každej školy je aj areál. Vedia to aj študenti z tímu zvaného PTM a preto sa rozhodli realizovať sa na školskom ihrisku a jeho okolí. Nepáčil sa im jeho vzhľad a najmä to, že nie je dostatočne udržiavané a vyčistené. Vďaka nim aj toto miesto s veľkým potenciálom dostane nový šat a bude pre študentov príjemnejšie.

Je teda jasné, že na Murgaške sa začali diať veľké veci a naši študenti ukázali, že im v ich cieľoch nezabránilo doteraz nič, aj keď školu museli nečakane predčasne opustiť. Všetkým tímom držíme palce a tešíme sa na výsledky ich práce. Od prvotného nápadu k veľkému finále im chýba už naozaj len pár krokov!

Autor blogu: Andrej Mackov

Projekt je finančne podporený BBSK a Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o

Pin It on Pinterest