fbpx

Spojená škola, Detva

Účastníci programu Show your talent Academy, zo Strednej spojenej školy v Detve, prevzali iniciatívu za svoj rozvoj a chcú na sebe pracovať v prospech vlastnej budúcnosti. My veríme, že sa z nich môžu stať aktéri kľúčových zmien na Slovensku.

Tak isto ako na ostatných školách, žiaci mali jedinečnú možnosť objaviť svoj talent pomocou certifikovaného talentového testu z Gallupovho inštitútu, získať svojho mentora, zrealizovať tímový projekt a nadobudnúť tak skúsenosti, nájsť svoj sen a začať sa osobnostne rozvíjať.

Autorom projektu Show your talent je OZ TEAM. Tento program umožňuje absolventom predchádzajúcich ročníkov programu pomáhať realizovať projekt pre svojich rovesníkov, čím získajú nové líderské, manažérske a lektorské zručnosti.

Program bol určený pre žiakov 3. ročníka. Po prihlásení sa do programu, sme uskutočnili osobné pohovory s vybranými žiakmi. Prijatí žiaci dostali všetky potrebné informácie a následne sa zúčastnili na úvodnom Summer campe

Program Show your talent Academy je výnimočný nielen obsahom, ale aj časom, počas ktorého sa žiakom venujeme. Na to, aby rozvíjali svoje špecifické talenty a vytvorili, zdokonalili, či dotiahli do konca svoj projekt, majú Summer camp, 3 workshopy, 3 online semináre a tiež niekoľko mentoringov. Na záver programu si overia svoje prezentačné zručnosti na záverečnej konferencii, kde odprezentujú svoj tímový projekt na pódiu, pred mnohými divákmi.

Aký projekt žiačky zrealizovali?

Hmyzí domček

Tím KINABANUAG sa rozhodli pre realizáciu hmyzieho domčeka. Zamerali sa na ochranu biodiverzity a podporu rovnováhy ekosystémov. Záleží im na tom, aby sa zmiernil pokles populácie niektorých ohrozených hmyzích druhov. Snažili sa zachrániť rôzne hmyzie druhy a tým podporiť ochranu životného prostredia. Okrem toho dúfajú, že ich projekt bude mať pozitívny dopad aj na postoje mladých ľudí v Detve a motivujú ich k ochrane prírody. Vytvorili tiež IG profil, kde zaznamenali ich cestu týmto projektom. Stačí si naskenovať QR kód, ktorý bol umiestnený na hmyzom domčeku.

Čo ZAŽIJÚ účastníci Show your talent ACADEMY?

Summer camp

Naši žiaci zažijú množstvo zábavy, outdoorových aktivít a to všetko pomocou neformálneho vzdelávania. Získajú nové priateľstvá ale tiež zručnosti v efektívnej komunikácii či tímovej práci. Spoznajú príbehy zaujímavých osobností a budú čeliť nečakaným výzvam.

Online semináre

Online semináre plné inšpirácií od zaujímavých hostí pomôžu žiakom rozvíjať sa v témach veľkodušnosti, pokory a odvahy. Semináre budú prebiehať formou brainstormingu a diskusií. Žiaci si počas nich môžu vymieňať skúsenosti a vzájomne sa podporovať.

Tímový mentoring

Každý zo 6-tich tímov dostane mentora, s ktorým sa v priebehu programu stretne približne 3x s cieľom úspešne zrealizovať svoj projekt. Mentor je odborníkom v odbore, ktorému sa reálne v živote venuje a snaží sa svoje skúsenosti žiakom odovzdať.

Workshopy

Žiaci absolvujú 3 workshopy, na ktorých sa výrazne zdokonalia v oblastiach projektového manažmentu, marketingu, komunikácie, finančnej gramotnosti a v ďalších oblastiach, ktoré vedú naši skúsení lektori prevažne zážitkovou formou.

Konferencia

Záverečná konferencia bude dôležitým míľnikom osobnostného rastu našich absolventov. Pri prezentácii si poradia s trémou, zlepšia sa v komunikácii a môžu s ostatnými zdieľať svoju cestu k realizácii projektu.

Čo ZÍSKAJÚ účastníci Show your talent ACADEMY?

Certifikát

Ak sa žiakom podarí uspieť, získajú certifikát, ktorý bude potvrdením všetkých zručností, ktoré nadobudli vďaka programu Show your talent Academy. Vďaka nemu budú o krok vpred voči konkurencii na trhu práce.

Nezabudnuteľné zážitky či spomienky

Vďaka nášmu programu spoznajú žiaci nových inšpiratívnych ľudí. Zažijú jedinečné chvíle plné sebapoznania, na ktoré len tak skoro nezabudnú.

Neoceniteľné skúsenosti

Naučia sa lepšie komunikovať, sebaisto prezentovať, pracovať v tíme. Zdokonalia si organizačné zručnosti a získajú skúsenosti v marketingu. Ale hlavne zistia ako rozvíjať svoj potenciál.

Inšpirácia, kam ďalej

Našim žiakom pomáhame zamyslieť sa nad tým, čo by chceli v živote robiť, akú školu si vybrať alebo do čoho sa pustiť. Dozvedia sa o príležitostiach o ktorých sa ich spolužiakom ani nesníva a aké im bežná škola neponúkne.

Lokálny tím

Toto je tím mladých ľudí, ktorí realizujú program Show your talent Academy na tejto škole:

Monika Kalamárová

Monika Kalamárová

Koordinátorka učiteľov

Mária Ďuricová

Mária Ďuricová

Líder realizačného tímu

Sára Ostrolúcka

Sára Ostrolúcka

Komunikačný manažér

Daniela Nguyenová

Daniela Nguyenová

Event manažér

Alexandra Krnáčová

Alexandra Krnáčová

Marketér

Erika Uhrinová

Erika Uhrinová

Dobrovoľník

Adriana Priadková

Adriana Priadková

Dobrovoľník

Mentori

Zuzana Parobková

Zuzana Parobková

Zuzana Fekiačová

Zuzana Fekiačová

Realizátori programu

Partneri

Organizácie, ktoré podporujú tento projekt

SLÁVIK & STELL

SLÁVIK & STELL

Forbes

Forbes

Martinus

Martinus

Wocabee

Wocabee

Pin It on Pinterest