fbpx

Show your talent – Academy

Show your talent Academy je intenzívny rozvojový program pre žiakov/žiačky stredných škôl, ktorý pomáha mladým ľuďom spoznať svoje talenty, schopnosti, silné a slabé stránky. Zároveň umožňuje absolventom predchádzajúcich ročníkov programu Show your talent pomáhať realizovať projekt pre svojich rovesníkov, čím získajú nové líderské, manažérske a lektorské zručnosti. Projekt rozvíja zvedavosť a radosť z objavovania, schopnosť učiť sa učiť, samovzdelávanie, vlastný sebarozvoj, schopnosť prispôsobiť sa zmenám, kreativitu, originálnosť a experimentovanie. 

 

Čo zažijú naši účastníci?

SUMMER CAMP

Žiaci zažijú množstvo zábavy, neformálneho vzdelávania a outdoorových aktivít. Získajú nové priateľstvá a zručnosti v efektívnej komunikácii či tímovej práci. Spoznajú príbehy zaujímavých osobností a budú čeliť nečakaným výzvam.

ONLINE seminár

Online semináre plné inšpirácií od zaujímavých hostí žiakom pomôžu rozvíjať sa v témach veľkodušnosti, pokory a odvahy. Semináre budú prebiehať formou brainstormingu a diskusií. Žiaci si počas nich budú vymieňať skúsenosti a vzájomne sa podporovať.

TÍMOVÝ MENTORING

Každý zo 6-tich žiackých tímov dostane jedného mentora, s ktorým sa v priebehu programu stretne 3x s cieľom úspešne zrealizovať svoj projekt. Môžu sa vzájomne radiť a pomáhať si.

WORKSHOPY na školách

Žiaci zažijú 3 workshopy, kde sa budú zdokonalovať v oblastiach projektového manažmentu, marketingu, spätnej väzby či finančnej gramotnosti.

 

Čo získajú naši účastníci?

Nezabudnuteľné zážitky

Vďaka nášmu programu žiaci spoznajú nových úžasných ľudí, s ktorými zažijú jedinečné dobrodružstvo na ktoré len tak skoro nezabudnú.

Neoceniteľné skúsenosti

Naučia sa komunikovať a prezentovať, pracovať v tíme, získajú organizačné zručnosti, skúsenosti v marketingu a zistia ako rozvíjať svoj potenciál.

Certifikát

Ak sa žiakom podarí uspieť, získajú certifikát, ktorý bude potvrdením o tom, čo sa naučili vďaka programu Show your talent Academy. Môžu si ho dať do životopisu a zaujať svojho budúceho šéfa.

Inšpiráciu, kam ďalej

Našim žiakom pomáhame zamyslieť sa nad tým, čo by chceli v živote robiť, akú výšku si vybrať alebo do čoho sa pustiť. Dozvedia sa o príležitostiach o ktorých sa ich spolužiakom ani nesníva.

 schools

Zapojené školy

schools

v školskom roku 2023/2024

Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno

 

Spojená škola, Banská Bystrica 

Spojená škola,
Detva

Stredná priemyselná škola Dopravná, Zvolen

Program je finančne podporený Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Pin It on Pinterest