O projekte

Show your talent je jedinečný rozvojový program pre mladých ľudí. Vytvorili sme ho špeciálne pre stredoškolákov. Našim zámerom nebolo spraviť jednorázové školenie, ale intenzívny program. Preto bude trvať 6 mesiacov a jeho celkový rozsah bude až 84 hodín. Vďaka tomu budú môcť študenti spoznať seba samých, objaviť svoje talenty, schopnosti, silné, ale aj slabé stránky a prevziať iniciatívu za svoj osobný rozvoj.

Over 40 Years of Teaching

Z čoho náš program pozostáva? 

2 víkendové školenia, 4 praktické workshopy, 4 osobné stretnutia s mentorom, realizácia tímového projektu s grantom od 50 – 150€, workshop pre učiteľov školy a slávnostná záverečná konferencia.

Realizátorom programu je OZ TEAM, CVČ – JUNIOR a SYTEV.

Školy, na ktorých sa program realizuje:

> Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica,
> Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen,
> Gymnázium Dubnica nad Váhom,
> Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti,
> Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assissi v Čadci,
> Gymnázium Hlinská, Žilina,
> Stredná odborná škola, Tisovec,
> Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca.

Partnermi programu na celoslovenskej úrovni sú: Forbes, SLAVIK & STELL, Mgroup a madebythe:.

Program sa realizuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Záštitu nad programom prevzali:

> Ing. Ján Lunter –  predseda BBSK,
> Ing. Erika Jurinová – predsedníčka ŽSK,
> Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK,
> Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen.

 

Ocenenia:

11. 10. 2019 sme získali ocenenie sTOPa v kategórii TOP projekt roka, vyhlasovateľ AKRAM.

V roku 2019 nás Nadácia Pontis zaradila medzi TOP 15 inovatívnych vzdelávacích programov na Slovensku.

Zrealizované aktivity v šk. roku 2019/2020

Z

180 individuálnych mentoringových stretnutí

Z

50 mentorov zapojených v našom programe

Z

4 zapojené školy – spoločne 80 účastníkov projektu

Z

12 tímových projektov

Z

58 workshopov pre študentov a učiteľov – 1126 účastníkov

Z

58 workshopov pre študentov a učiteľov – 1126 účastníkov

Z

27 mediálnych výstupov

Z

6 livestreamov s mentormi a ambasádormi – 14 337 zhliadnutí

Z

8 900 zhliadnutí videozostrihu z konferencie

Z

4 050 zhliadnutí živého vysielania a záznamu konferencie

Over 40 Years of Teaching

V čom je náš program výnimočný? 

Program Show your talent je autorský projekt, skúseného tímu profesionálov neformálneho vzdelávania.

Obsahovo reflektuje na súčasné potreby mladých, využíva metodiky zážitkového učenia, podporuje individuálny potenciál a zároveň tímovú spoluprácu. Importuje prvky neformálneho vzdelávania priamo do prostredia školy, sieťuje všetkých aktérov vzdelávania na lokálnej úrovni.

Účastníkmi nášho programu nie sú len študenti, ale aj učitelia a riaditelia škôl, čím stierame rozdiely a bariéry medzi vyučujúcimi a žiakmi. Učitelia nemajú pozíciu „dozorcov“ ani „učiteľov“, ale sú pevnou súčasťou študentských tímov a zúčastňujú sa na všetkých aktivitách.

Zapojení žiaci nie sú len z jednej triedy, ako to býva zvykom, ale z rôznych tried či ročníkov, vďaka čomu sa vzájomne spoznávajú a odovzdávajú si skúsenosti.

Súčasťou vzdelávacích aktivít je aj samostatný workshop pre všetkých učiteľov školy, ktorý je zameraný na metódy neformálneho vzdelávania a ich využitie v školskom prostredí, štýly učenia či motiváciu študentov.

Mentormi v našom programe sú ľudia, ktorí dosiahli výsledky vo svojej profesijnej oblasti, ale zároveň sú študentom blízki vekom. Vďaka tomu im študenti viac dôverujú a nemajú taký odstup.

Novinkou 2. ročníka je aj mentoring pre zapojených pedagógov, ktorí majú možnosť získať od svojho mentora podporu, inšpiráciu, ako aj praktické skúsenosti s neformálnym vzdelávaním

Každý študent a učiteľ v našom programe má možnosť spraviť si talentový test CliftonStrengths od Gallupovho inštitútu a získať tak certifikát pre svojich TOP 5 talentov. 

Sme zapojení do projektu Trendwatching, ktorý realizuje organizácia YouthWatch, vďaka čomu prispievame k mapovaniu trendov v práci s mládežou.

 

STAFF

Kto stojí za programom Show your talent?

STAFF

Vedenie programu

Jaroslav Dodok

KOORDINÁTOR PROGRAMU

Prišiel s nápadom vytvoriť rozvojový program Show your talent.

Je spoluzakladateľom OZ TEAM, pracuje ako lektor neformálneho vzdelávania, venuje sa marketinguvo firme Mavio Media.

Romana Trnková

GARANTKA PRE ŠKOLY

Stála pri vzniku rozvojového programu Show your talent. Pracuje ako riaditeľka Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene, pôsobí tiež ako externá lektorka vo funkčnom vzdelávaní v RP MPC v Banskej Bystrici.

Jarmila Lipková

GARANTKA Programu

Pracuje ako riaditeľka CVČ – JUNIOR v Banskej Bystrici, je certifikovanou lektorkou neformálneho vzdelávania, je taktiež hodnotiteľkou projektov IUVENTA.

STAFF

Manažment

Andrea Lašková

KOORDINÁTORka učiteľov

Pracuje ako učiteľka na SPŠ dopravnej vo Zvolene. Spolu so svojimi žiakmi sa veľmi rada venuje dobrovoľníctvu. V prvom ročníku sa zapojila do Show your talent ako účastníčka.

Alena Trnková

Koordinátorka mentoringu

Ali je študentkou medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Momentálne koordinuje celý proces mentoringu v našom rozvojovom programe. 

Marián Hríň

KOORDINÁTOR SPŠ dopravná, Zvolen

Absolvent SPŠ dopravnej, Zvolen. Po dvojročnej praxi študentského lídra zastáva pozíciu koordinátora programu na SPŠ dopravnej vo Zvolene.

Dávid Maslen

Marketingový manažér

Študent, dobrovoľník a dobrodruh. Popri štúdiu na vysokej škole pracuje pre firmu, ktorá sa venuje marketingu a kreatíve. Rád sa venuje rodine a priateľom.

STAFF

Support

Silvia Žabková

Projektová manažérka

Vedie mediálnu agentúru Profivia a o.z. KOMPAS – centrum rozvoja. Má veľmi rada neformálne vzdelávanie a komunitný rozvoj.

Denis Poledník

Administratíva

Denis je šikovný v mnohých oblastiach, momentálne odvádza skvelú prácu v sektore administratíva, vo voľnom čase sa venuje web dizajnu.

Lukáš Slatinský

Content creator

Je študentom SPŠ dopravnej, Zvolen. Má rád futbal, kreatívnu prácu v oblasti marketingu a sociálnych sietí. Je dobrovoľnik v Erasmus+,
SYTEV.

Jakub Žabka

Foto a video

Jakub je dobrovoľníkom v o.z. KOMPAS – centrum rozvoja. Zaujíma sa o tvorbu videa a fotenie.

Chceš sa stať súčasťou nášho tímu? Napíš nám na info@showyourtalent.sk

Mediálnych výstupov

Absolventov

Mentorov

Projektov

Pin It on Pinterest