fbpx

Baví nás rozvíjať mladých študentov, pre ktorých sme pripravili ďalší workshopOdštartovali sme ho krátkym energizérom, pri ktorom sa účastníci zabavili a hneď zrána sa aj trochu rozcvičili.

Tento workshop bol zameraný na tímovú spoluprácu, prednášku o marketingu a rozpočte, pričom si tímy doplnili svoje projektové zámery o tieto časti. Už čoskoro začnú svoje projekty realizovať!

Tímová spolupráca

Nasledovala časť o tímovej spolupráci. V tímoch, samozrejme, vznikajú celkom bežné menšie problémy či konflikty, ktoré treba vykomunikovať, a je potrebné, aby sa členovia tímu navzájom podporovali a oceňovali. Ak budete niekedy pracovať v tíme, skúste si tak, ako účastníci projektu Show your talent, poskytnúť jednoduchý a konkrétny feedback.

Keďže naše tímy budú mať svoje vlastné projekty, musia ich vedieť odprezentovať a spropagovať, a práve na to je potrebný marketing.

Marketing si môžete predstaviť ako chameleóna. Mal by byť teda prispôsobivý a zameraný na správnu cieľovú skupinu, v správnom čase, na správnom mieste, za správnu cenu atď., pričom ide, samozrejme, o dosiahnutie zisku. Formy marketingu môžu byť rôzne. Skúste sa zamyslieť… Aké nástroje by ste pri marketingu využili vy? Účastníci projektu sa naučili aj zásady tvorby marketingu na sociálnych sieťach ako Facebook a Instagram.

ROZPOČET – dôležitá súčasť každého projektu

Každý projekt potrebuje aj rozpočet. A práve ten bolo náplňou dnešného workshopu. Na záver tímy začali s vytváraním rozpočtu pre ich projekt. Financie, ktoré budú využívať pri realizácii, predstavuje príspevok do 100€ priamo od projektu Show your talent a prípadné  musia hradiť zo sponzorských darov. Preto im držíme palce, aby sa im projekty vydarili podľa ich plánov!

Autor Blogu: Matúš Mikolaj

„Program sa realizuje s finančnou podporou Rozvojovej agentúry RAŽSK a Žilinského samosprávneho kraja.“

Pin It on Pinterest