fbpx

Minulý rok žiaci spolu s pani učiteľkami absolvovali prvé víkendové školenie, na ktorom sa navzájom spoznali, dozvedeli sa cenné informácie, utvárali tímy a uvažovali nad svojimi projektami. Účastníci smerovali rovno zo školy do Oščadnice, kde boli pre nich prichystané zaujímavé aktivity. Všetci prichádzali s nadšením a naplnení zvedavosťou, čo ich tento víkend čaká.

Na začiatku na nich striehla zábavná aktivita Action bound challenge, kde museli žiaci plniť rôzne úlohy. Pokračovalo to nastavením pravidiel a diskutovaním o očakávaniach z tejto víkendovky. Taktiež horlivo pracovali na vylepšení záverečnej prezentácie, ktorú predstavia publiku na slávnostnej konferencii. Večer strávili spoločne a vymieňali sme si zážitky a skúsenosti, ktoré získali vďaka tomuto projektu.  

Východ slnka priniesol nový deň plný aktivít. Prvou aktivitou bolo more zážitkov. Tímy sa museli najprv naučiť poskladať z papiera loďku. Väčšina žiakov si pomáhala internetovými návodmi a videami. Poskladané papierové loďky sa plavili po papieri, na ktorom boli nakreslené ostrovy. Každý ostrov niesol názov nejakého pocitu. Lode zakotvili na ostrovoch podľa toho, ktorý pocit charakterizoval ich emócie na začiatku programu a počas realizácie.

Neskôr sa na piatich stanovištiach rozprávali o odlišných témach. Zamysleli sa, aké tímové roly sa objavili v jednotlivých tímoch, debatovali o atmosfére v tíme, fázach vývoja tímu, mentoringu a nakoniec vypĺňali hárok spojený so sebapoznaním. Pospomínali si na nadobudnuté poznatky o motivácii z posledného workshopu a súčasne ich prehĺbili. Vysvetlili si, aký je rozdiel medzi stimulom a motiváciou a prezradili si, čo alebo kto ich motivuje. Keď už vonku panovala tma, poukladali na zem sviečky a svetielka. Miestnosť ožila tajomným čarom, spomienkami zachytenými na fotografiách a pokojnou náladou

Každý účastník si prešiel touto svetelnou cestičkou a vybral si jednu fotku, ktorú následne ostatným opísal a vyjadril dôvod, prečo si obrázok vybral. Zvyšok večera sa niesol v duchu zábavy. Zahrali si niekoľko spoločenských hier, počas ktorých sa veľa nasmiali, možno niečo aj naučili a zistili, kto z nich je skutočne súťaživý.

V tretí, finálny deň dostali žiaci možnosť napísať list sebe samému, vyplnili si formulár osobného rozvoja. Poobede nadišiel čas odchodu. Rozlúčili sme sa a odchádzali domov spolu s novými zážitkami a s nezmazateľnými spomienkami.  

Ako hodnotia žiaci víkendovku? 

„Víkendovku hodnotím ako veľmi poučné stretnutie. Pomohla nám pripraviť sa na konferenciu a zopakovali sme si potrebné veci, ale aj zažili veľa zábavy.“ 

„Hodnotím ju ako dobrú a nápomocnú a celkom dobre sme sa pripravili na konferenciu.“ 

„Rozhodne som bola veľmi milo prekvapená a boli naplnené všetky moje očakávania. Páčila sa mi tá uvoľnená atmosféra medzi žiakmi a učiteľmi a veľa som sa toho naučila.“ 

„Víkendovka bola úžasná. Páčilo sa mi, že aktivity boli prepojené na veci, ktoré sme sa učili už predtým. Spoznala som ešte lepšie členov ostatných tímov!“

„Program sa realizuje s finančnou podporou Rozvojovej agentúry RAŽSK a Žilinského samosprávneho kraja.“
Autor blogu: Monika Stupňanová

Pin It on Pinterest