fbpx

Dávame našim študentom možnosť rásť i po absolvovaní programu. Práve preto sme vytvorili Alumni klub, kde ponúkame absolventom nové príležitosti pre osobnostný rozvoj. Aktivity, ktoré pripravujeme v rámci Alumni klubu pre študentov a absolventov programu, sú vstupenkou do sveta osobnostného rozvoja, ktorá ich vedie ďalej k odhaľovaniu svojich skrytých schopností.

Chceme, aby mal každý jeden úspešný absolvent možnosť naďalej pracovať na svojich talentoch. Alumni klub je miestom, kde každý absolvent Show your talent-u nachádza ďalšie príležitosti a miesta rozvoja podľa zamerania, akým sa chce v ďalšom štúdiu alebo práci uberať. Zárukou kvality sú naši ambasádori, partneri a mentori, ktorí do nás naďalej vkladajú svoju dôveru a podporujú študentov i absolventov v Alumni klube.

Ako prvá sa nám naskytla príležitosť zorganizovať exkurziu priamo do bratislavskej redakcie Forbes Slovensko. Hneď pri vstupe nás uchvátil ich nový open space, ktorý v roku 2018 dokonca získal ocenenie v súťaži Office roka v kategórii kancelária ako DNA firmy. Open space Forbes-u bol nesmierne prepracovaný a na prvý pohľad bolo vidieť podmanivú prácu s priestorom a dizajnom.

Mali sme možnosť celú hodinu diskutovať s CEO Jurajom Porubským, ktorý nás privítal s dobrou náladou. Takisto aj zamestnanci, ktorí v tom čase aktívne pracovali. Ochota celej redakcie nás uchvátila a môžeme s istotou povedať, že na nás urobili veľmi príjemný dojem. Samotný CEO Juraj Porubský nás usadil na redaktorské stoličky, kde vznikajú všetky nápady a články do magazínu Forbes.

„Existuje veľa skutočných príbehov o  premrhanom talente, ale len málo o premrhanej tvrdej práci.“ – Juraj Porubský

Potom nastala chvíľa, kedy sme sa pustili do diskusie a mali sme možnosť pýtať sa. Ochotne, s úsmevom na tvári a smiechom nám Juraj odpovedal na všetky otázky, ktoré sme mu položili. Priblížil nám aj život šéfredaktora a ukázal, ako nadobudnúť rozmanitejší pohľad pri tvorbe magazínu.

Atmosféra bola naozaj skvelá. Samotní zamestnanci boli veľmi láskaví a spolu s nami sa smiali na našich príbehoch z online vyučovania počas pandémie. Bolo inšpiratívne vidieť v pracovnom nasadení kolektív ľudí, ktorí sú k sebe ohľaduplní, navzájom sa motivujú a práca, ktorú si vybrali, ich napĺňa a posúva ďalej.

Z redakcie Forbes sme odchádzali s dôležitým posolstvom, ktoré nám odovzdal Juraj Porubský: „Existuje veľa skutočných príbehov o  premrhanom talente, ale len málo o premrhanej tvrdej práci.“

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Jurajovi i celej redakcii Forbes, že nám umožnili návštevu ich redakcie, a ukázali nám, ako môže vyzerať práca v magazíne Forbes z iného uhla pohľadu.

Snom väčšiny z nás je nájsť si povolanie, ktoré nás bude napĺňať a viesť k výsledkom a k radosti z práce a zo života. Míľnikom na tejto ceste je bezpochyby i Alumni klub a aktivity ako táto.

Pre všetkých, ktorí taktiež chcú rásť a napredovať sú dvere otvorené. V prípade záujmu o účasť na ďalších inšpiratívnych aktivitách nás kontaktujte a naďalej sledujte naše sociálne siete.

Autorka blogu: Sofia Sliacka

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Pin It on Pinterest