fbpx

Zámerom nášho programu je realizovať intenzívny a dlhodobý program, ktorý prebieha počas školského roka pre študentov a učiteľov stredných škôl. Sme radi, že náš program má vďaka Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  oficiálnu akreditáciu. 

To znamená, že naši absolventi získavajú základné zručnosti potrebné pre trh práce. Okrem toho, po úspešnom ukončení programu dostanú žiaci certifikát s akreditáciou vzdelávacieho programu, ktorý si môžu priložiť do životopisu, a môže sa stať ich vstupenkou do sveta zamestnania.

Účastníkmi nášho programu nie sú len študenti, ale aj učitelia a riaditelia škôl, čím stierame rozdiely alebo bariéry medzi vyučujúcimi a žiakmi. Učitelia nemajú pozíciu „dozorcov“ ani „učiteľov“, ale sú pevnou súčasťou študentských tímov ako ich facilitátori a zúčastňujú sa na všetkých vzdelávacích aktivitách. 

Vďaka spolupráci učiteľov a študentov prichádza k zmene na vyučovacích hodinách. Žiaci si viac vážia svojich učiteľov a dokážu s nimi spolupracovať na lepšej úrovni. 

Každý žiak a učiteľ v našom programe má možnosť spraviť si talentový test, CliftonStrengths od Gallupovho inštitútu, a získať tak certifikát pre svojich TOP 5 talentov, ktorý žiakovi pomôže v jeho osobnom rozvoji. 

Sme tu aj pre učiteľov:

Uvedomujeme si dôležitosť všetkých učiteľov, preto majú v našom programe čestné miesto. Aj prostredníctvom nášho programu môžu nadobudnúť nový pohľad na študentov, objaviť nové spôsoby komunikácie, získať skúsenosti so zážitkovým vzdelávaním. 

“Program, ktorý dokázal a stále dokáže zaujať účastníkov po obsahovej, náučnej i zábavnej stránke. Inšpirovať mladých ľudí a hlavne ich viesť správnym smerom je dôležitou úlohou spoločnosti, a práve Show your talent túto úlohu plní. Významnú rolu tu zohrávajú zanietení a skúsení inštruktori. Netreba zabudnúť ani na dobrú atmosféru, ktorá sa potvrdila aj na poslednom školení,” hovorí učiteľ Matúš. 

Áno, práca pedagóga je náročná, práve preto sú naše aktivity pre učiteľov postavené tak, aby našli presvedčenie a energiu do budúcnosti, že práca učiteľa má aj v tejto dobe zmysel. Neformálne vzdelávanie môže byť kľúčom k prinavráteniu motivácie žiakov k vzdelávaniu vôbec. Je to spôsob, ktorý môže učiteľovi pomôcť nájsť si cestu k žiakovi a spoločne dať tomu, čo robíme, zmysel.

Máme za sebou mnoho workshopov pre učiteľov, pretože práve oni vedú žiakov za novými poznatkami.

Srdcom nášho programu je šírenie nadšenia a rozvoj školy prostredníctvom rozvoja žiakov a učiteľov. Byť aktívny, robiť niečo naviac s radosťou a nájsť pritom sám seba, je v tomto programe kľúčové.

Spätná väzba od učiteľov:

“Nebudem klamať, tento projekt ma stál množstvo energie a námahy, ale stálo to zato. Vidieť na konci projektu „mojich žiakov“  šťastných, že to majú konečne za sebou. Ale najmä spokojných a hrdých na svoj výsledok, nato, že dokázali prekonať samých seba. Ten výraz v ich tvárach sa nedá ničím vynahradiť. A ak sa prihováram učiteľom, tak nemusím opisovať pocity spokojného a hrdého učiteľa, ktorý vidí svojich zverencov prežívať úspech a šťastie”.

  • Andrea 

“Žiaci Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici sa aj v tomto roku zúčastňujú programu SYT. Absolvovali sme už prvú víkendovku, kde sme sa zoznámili s metódami neformálneho vzdelávania. Navrhli sme projekty, ktoré sa nám podarilo už po prvom workshope vykresliť do konkrétnejšej podoby. Tešíme sa z možnosti spoznávať mentorov a rozvíjať sa v osobnej a profesionálnej rovine. Sme tím, ktorý sa chystá kolektívne využiť svoje talenty na dobrú vec.”

– Dana 

A ako hodnotí spoluprácu s učiteľmi náš absolvent Lukáš? 

“Mám 20 rokov a momentálne pôsobím v programe Show your talent v oblasti marketingu a PR a študujem na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dá sa povedať, že som v programe od začiatku, najprv zapojený ako účastník v pilotnom ročníku v roku 2018 na SPŠ Dopravnej vo Zvolene a neskôr som sa stal dobrovoľníkom a následne členom core teamu. 

Vďaka tomuto programu som mohol spoznať mojich vyučujúcich na strednej škole aj z iných stránok. Musím povedať, že som na strednej škole nebol vzorný žiak, ale všetci predsa poznáme “puberťákov” na stredných školách. 

S učiteľmi som našiel vzájomné pochopenie a prehĺbili sme náš vzťah práve v programe Show your talent. Mal som možnosť sa s učiteľmi rozprávať o rôznych problémoch, aktualitách vo svete či o bežných záležitostiach. Zistiť, že moji bývalí učitelia sú vo vnútri skutočne mladí a mám si s nimi čo povedať aj mimo školy, bolo naozaj očarujúce. Som rád, že som našiel v programe prehĺbenie medzi učiteľmi a mnou. 

Autor blogu: Lukáš Slatinský

Pin It on Pinterest