fbpx

Sen sa stal skutočnosťou. Po úspešnom ukončení pilotného ročníka nášho programu Show your talent sme sa rozhodli spísať naše skúsenosti a vytvoriť metodiku, ktorá by pomohla aj ďalším školám.

Uplynulé 3 mesiace Jarmila Lipková a Jaroslav Dodok intenzívne pracovali na zostavovaní metodickej príručky. Podarilo sa mi spísať celkom 108 vzdelávacích aktivít, ktoré môžu školy využiť v našom programe Show your talent. A to najdôležitejšie – všetky sme odskúšali v praxi.

V metodike nájdete podrobne predstavený koncept nášho rozvojového programu, profil absolventa a vzdelávacie materiály k úvodným prezentáciám, 5-tim workshopom a dvom víkendovým školeniam.

Alena Trnková pridala do metodiky best practicies pre prácu s mentormi a záver dokumentu tvoria odporúčané metódy, techniky a aktivity neformálneho vzdelávania.

Túto metodiku v nasledujúcom školskom roku odtestujeme na 3 ďalších školách a následne spravime jej aktualizovanú verziu.

A ako sa patrí našu novú metodiku sme spoločne pokrstili a priviedli do života. 🙂

Pin It on Pinterest