fbpx

Dištančná pandemická doba so sebou priniesla veľa negatívnych javov. Každý problém či kríza však môže byť príležitosťou posunúť sa niekam, kam by sme sa za obvyklých okolností neposunuli. 

Naši učitelia boli zo dňa na deň postavení pred vyučovanie spoza monitora. I keď v mnohom sa osobné kontakty učiteľa so svojimi žiakmi nedajú nahradiť, v online svete sa dá oprieť o mnoho zaujímavých nástrojov, ktoré vedia do dištančnej výučby priniesť dynamiku. 

Keďže sa ocitáme opäť v období zatvárania škôl, pozrime sa na niektoré platformy, ktoré môžu byť užitočné pre učiteľov a žiakov v týchto náročných dňoch.

Jamboard

Jamboard je interaktívnym priestorom, ktorý ponúka samotný Google a jeho využívanie je zdarma. Ide o priestor, ktorý vie učiteľ využiť rôznymi spôsobmi. 

Jeho hlavným benefitom je to, že tento nástroj poskytuje zdieľaný priestor, v ktorom môže pracovať učiteľ so svojimi žiakmi v reálnom čase, každý zo svojho zariadenia. 

Základom aplikácie je interaktívna tabuľa, ktorú učiteľ zdieľa so žiakmi a tí do nej môžu zapisovať svoje odpovede, myšlienky, nápady, postrehy, spätnú väzbu, otázky a pod. 

Jamboard je vhodný napríklad na brainstormingové aktivity, individuálnu či skupinovú prácu v tímoch alebo na riešenie problémovej úlohy. Výhodou je možnosť pridávať obrázky priamo z Googlu či meniť pozadia svojej plochy.

Jamboard si určite nájde svoje miesto medzi učiteľmi akýchkoľvek predmetov.

Viac info: https://www.youtube.com/watch?v=S9m4HCjOkcA

Hodina anglického jazyka (Viktor Verba)

Hodina anglického jazyka (Viktor Verba)

Padlet

Podobne ako Jamboard, Padlet je obľúbeným interaktívnym priestorom, ktorý môžu učitelia a žiaci využívať rôznorodými spôsobmi. 

Základná verzia po registrácii umožňuje učiteľovi vytvoriť niekoľko vlastných online tried (úložísk/stien).

Každá trieda od učiteľa dostane link, cez ktorí sa žiaci dostanú do virtuálneho priestoru svojej triedy a vedia v ňom na diaľku pracovať – počas vyučovania i mimo neho. 

Výhodou je možnosť zdieľania domácich úloh, fotografií, vytváranie videí, audio nahrávok či zadávanie domácich úloh prostredníctvom vkladania webových odkazov. 

Pozitívom je i to, že učiteľ alebo žiaci si môžu navzájom komentovať svoje úlohy pridávaním komentárov alebo lajkov a dostávať takto spätnú väzbu. Medzi žiakmi je Padlet obľúbeným nástrojom aj preto, že je vizuálne atraktívny.

Ak chcete mať ako učiteľ všetko na jednom mieste, Padlet je určite pre vás.

Viac info: https://www.youtube.com/watch?v=x9IQVofS43I

Voki

Ak máte radi animované príbehy či postavičky, Voki je určite pre vás. Tento vzdelávací nástroj sa stal počas online vyučovania obľúbenou možnosťou, po ktorej učitelia radi siahnu.

Táto interaktívna platforma ponúka možnosť zadávať domáce úlohy, projekty či iné zadania formou hry s menej či viac známymi postavami, ktoré rozprávajú za vás vopred pripravený text či zadanie.

Voki je vhodným napríklad pre výučbu jazykov a obzvlášť deti mladších vekových kategórií ho majú v obľube. Základná verzia je zadarmo a práca s ňou je veľmi jednoduchá

Viac info: https://www.youtube.com/watch?v=Tsv8I7XpVMY

Mentimeter

Tento online interaktívny nástroj je určený pre prípravu prezentácií v reálnom čase. Jeho najväčšou výhodou je, že učiteľ vie veľmi rýchlo a efektívne získať spätnú väzbu od svojich žiakov či spoznať ich názory na položené otázky.

Aj preto ho veľa učiteľov využíva v úvodnej časti hodiny, aby na jej začiatku zistili, ako sú žiaci zorientovaní v problematike, ktorá sa bude na hodine preberať. Možností Mentimentra sú však oveľa širšie.

Nástroj je skvelou možnosťou ako vtiahnuť žiakov priamo do deja hodiny, na priebehu ktorej sa sami podieľajú. To všetko sa môže realizovať prostredníctvom kvízov, brainstormingových aktivít, vytvárania prezentácií, položenia otázok či identifikácie názorov na rôzne témy a pod.

Základná verzia využívania tohto nástroja je bezplatná, náročnejšie operácie sú spoplatnené. Pre potreby rýchlych interaktívnych reakcií je pre učiteľov postačujúca základná verzia.

Viac info: https://www.youtube.com/watch?v=8ckjXGzOM-g

Hodina anglického jazyka (Viktor Verba)

Triednická hodina (Viktor Verba)

Canva

Canva nie je primárne určená na vzdelávacie účely či interakciu učiteľa so svojimi žiakmi, avšak mnoho učiteľov si bez nej dištančné vzdelávanie nevie predstaviť.

Táto webová služba je určená na prípravu grafických výstupov. Jedná sa napríklad o návrhy vlastných plagátov, prezentácií, pozvánok, pohľadníc, letákov či koláži.

Využitie Canvy je taktiež mnohoraké, veľa učiteľov ho využíva v rámci projektového vyučovania. Ak chcete rozvíjať kreatívne myslenie žiakov či spoluprácu, tento nástroj je skvelou voľbou. 

Bez znalostí práce s grafickými programami si žiaci vedia pripraviť profesionálne výstupy. Pozitívom je využitie množstva predlôh, s ktorými môžu pracovať.

Registrácia do Canvy a využívanie základných predlôh je bezplatná a aj preto je tento nástroj veľmi obľúbeným nielen medzi žiakmi a učiteľmi.

Viac info: https://www.youtube.com/watch?v=M3OY55AfB88

Wizer.me

Ak radi pracujete s pracovnými listami, táto aplikácia je určite pre vás. Wizer.me totiž ponúka veľmi rýchlo vytvárať interaktívne listy pre vašich žiakov jednotlivo alebo pre celé triedy.

Keďže ide o interaktívny online nástroj, žiaci si nemusia pracovné listy tlačiť, ale veľmi jednoducho ich vedia vyplniť online.

Wizer.me ponúka učiteľovi veľa možností ako pripraviť zaujímavé úlohy pre svojich žiakov. Spočiatku je potrebné sa zorientovať, akým spôsobom s nástrojom pracovať. Po čase sa však aplikácia stane obľúbenou nielen pre učiteľov.

Najväčším benefitom je možnosť pripravovať úlohy rôznych typov, ktoré pomôžu žiakom precvičiť nové učivo rôznymi spôsobmi. Podobne ako Padlet, Wizer.me taktiež ponúka možnosť vkladať videá či obrázky.

Viac info: https://www.youtube.com/watch?v=q1zC6SPCnI4

Autor: Viktor Verba

Pin It on Pinterest