O projekte

Show your talent je jedinečný rozvojový program pre mladých ľudí. Vytvorili sme ho špeciálne pre stredoškolákov

Našim zámerom nebolo spraviť jednorázové školenie, ale intenzívny program. Preto bude trvať 6 mesiacov a jeho celkový rozsah bude až 84 hodín. Vďaka tomu budú môcť študenti spoznať seba samých, objaviť svoje talenty, schopnosti, silné, ale aj slabé stránky a prevziať iniciatívu za svoj osobný rozvoj.

Realizátorom programu je OZ TEAM, SPŠ dopravná Zvolen, CVČ – JUNIOR, Gymnázium Dubnica nad Váhom, SYTEV, SOŠ pedagogická sv. Mária Goretti a Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assissi v Čadci.

Partnermi programu na celoslovenskej úrovni sú: Forbes, SLAVIK & STELL a The Žurnál. Záštitu nad programom prevzali: Ing. Ján Lunter –  predseda BBSK, Ing. Erika Jurinová – predsedníčka ŽSK a Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen.

V čom je náš program výnimočný?

Program Show your talent je autorský projekt skúseného tímu profesionálov neformálneho vzdelávania.

Obsahovo reflektuje na súčasné potreby mladých, využíva metodiky zážitkového učenia, podporuje individuálny potenciál a zároveň tímovovú spoluprácu. Importuje prvky neformálneho vzdelávania priamo do prostredia školy, sieťuje všetkých aktérov vzdelávania na lokálnej úrovni.

Účastníkmi nášho programu nie sú len študenti, ale aj učitelia a riaditelia škôl, čím stierame rozdiely a bariéry medzi vyučujúcimi a žiakmi. Učitelia nemajú pozíciu „dozorcov“ ani „učiteľov“, ale sú pevnou súčasťou študentských tímov a zúčastňujú sa na všetkých aktivitách.

Zapojení žiaci nie sú len z jednej triedy, ako to býva zvykom, ale z rôznych tried či ročníkov, vďaka čomu sa vzájomne
spoznávajú a odovzdávajú si skúsenosti.

Súčasťou vzdelávacích aktivít je aj samostatný workshop pre všetkých učiteľov školy, ktorý je zameraný na metódy neformálneho vzdelávania a ich využitie v školskom prostredí, štýly učenia či motiváciu študentov.

Mentormi v našom programe sú ľudia, ktorí dosiahli výsledky vo svojej profesijnej oblasti, ale zároveň sú študentom blízki vekom. Vďaka tomu im študentmi viac dôverujú a nemajú taký odstup.

Program Show your talent zaradila Nádácia Pontis v roku 2019 medzi TOP 15 najinovatívnejších vzdelávacích programov na Slovensku.

Realizátori

Ľudia, ktorí stoja za týmto projektom

Jaroslav Dodok

Jaroslav Dodok

spoluzakladateľ OZ TEAM

Jarmila Lipková

Jarmila Lipková

zástupkyňa riaditeľky CVČ - JUNIOR

Romana Trnková

Romana Trnková

riaditeľka SPŠ dopravná Zvolen

Tím

Tím

Silvia Žabková, Ela Klementová, Alena Trnková, Majo Hríň, Natália Ondrisová, Eva Jovnášová, Petra Dudová

Mediálnych výstupov

Absolventov

Mentorov

Projekty

Podporte nás

Podporiť nás môžete akoukoľvek čiastkou na číslo účtu

SK41 0900 0000 0051 5323 8725

Do poznámky pri platbe, prosím uveďte: vaše meno, priezvisko a mailovú adresu

Ďakujeme! ❤️

Kontakt

OZ TEAM
Kollárova 1306/25
01841 Dubnica and Váhom
IČO: 50377868

5 + 14 =

Pin It on Pinterest