O projekte

Show your talent je jedinečný rozvojový program pre mladých ľudí. Vytvorili sme ho špeciálne pre stredoškolákov

Našim zámerom nebolo spraviť jednorázové školenie, ale intenzívny program. Preto bude trvať 6 mesiacov a jeho celkový rozsah bude až 84 hodín. Vďaka tomu budú môcť študenti spoznať seba samých, objaviť svoje talenty, schopnosti, silné, ale aj slabé stránky a prevziať iniciatívu za svoj osobný rozvoj.

Z čoho náš program pozostáva? 2 víkendové školenia, 4 praktické workshopy, 4 osobné stretnutia s mentorom, realizácia tímového projektu s grantom od 50 – 150€, workshop pre učiteľov školy a slávnostná záverečná konferencia.

Realizátorom programu je OZ TEAM, CVČ – JUNIOR a SYTEV

Školy, na ktorých sa program realizuje: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica, SPŠ dopravná Zvolen, Gymnázium Dubnica nad Váhom, SOŠ pedagogická sv. Mária Goretti a Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assissi v Čadci.

Partnermi programu na celoslovenskej úrovni sú: Forbes, SLAVIK & STELL, Mgroup a The Žurnál.

Záštitu nad programom prevzali: Ing. Ján Lunter –  predseda BBSK, Ing. Erika Jurinová – predsedníčka ŽSK, Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK, a Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen.

Ocenenia:

  • 11. 10. 2019 sme získali ocenenie sTOPa v kategórii TOP projekt roka, vyhlasovateľ AKRAM
  • V roku 2019 nás Nadácia Pontis zaradila medzi TOP 15 inovatívnych vzdelávacích programov na Slovensku

V čom je náš program výnimočný?

Program Show your talent je autorský projekt skúseného tímu profesionálov neformálneho vzdelávania.

Obsahovo reflektuje na súčasné potreby mladých, využíva metodiky zážitkového učenia, podporuje individuálny potenciál a zároveň tímovovú spoluprácu. Importuje prvky neformálneho vzdelávania priamo do prostredia školy, sieťuje všetkých aktérov vzdelávania na lokálnej úrovni.

Účastníkmi nášho programu nie sú len študenti, ale aj učitelia a riaditelia škôl, čím stierame rozdiely a bariéry medzi vyučujúcimi a žiakmi. Učitelia nemajú pozíciu „dozorcov“ ani „učiteľov“, ale sú pevnou súčasťou študentských tímov a zúčastňujú sa na všetkých aktivitách.

Zapojení žiaci nie sú len z jednej triedy, ako to býva zvykom, ale z rôznych tried či ročníkov, vďaka čomu sa vzájomne
spoznávajú a odovzdávajú si skúsenosti.

Súčasťou vzdelávacích aktivít je aj samostatný workshop pre všetkých učiteľov školy, ktorý je zameraný na metódy neformálneho vzdelávania a ich využitie v školskom prostredí, štýly učenia či motiváciu študentov.

Mentormi v našom programe sú ľudia, ktorí dosiahli výsledky vo svojej profesijnej oblasti, ale zároveň sú študentom blízki vekom. Vďaka tomu im študentmi viac dôverujú a nemajú taký odstup.

Novinkou 2. ročníka je aj mentoring pre zapojených pedagógov, ktorí majú možnosť získať od svojho mentora podporu, inšpiráciu ako aj praktické skúsenosti s neformálnym vzdelávaním

Každý študent a učiteľ v našom programe má možnosť spraviť si talentový test CliftonStrengths od Gallupovho inštitútu a získať tak certifikát pre svojich TOP 5 talentov. 

Sme zapojení do projektu Trendwatching, ktorý realizuje organizácia YouthWatch, vďaka čomu prispievame k mapovaniu trendov v práci s mládežou.

Realizátori

Ľudia, ktorí stoja za týmto projektom

Chcete sa stať súčasťou nášho tímu? Napíšte nám na info@showyourtalent.sk

Jaroslav Dodok

Jaroslav Dodok

spoluzakladateľ OZ TEAM

Jarmila Lipková

Jarmila Lipková

zástupkyňa riaditeľky CVČ - JUNIOR

Romana Trnková

Romana Trnková

riaditeľka SPŠ dopravná Zvolen

Tím

Tím

Silvia Žabková, Ela Klementová, Alena Trnková, Majo Hríň, Natália Ondrisová, Eva Jovnášová, Petra Dudová

Mediálnych výstupov

Absolventov

Mentorov

Projektov

Podporte nás

Podporiť nás môžete akoukoľvek čiastkou na číslo účtu

SK41 0900 0000 0051 5323 8725

Do poznámky pri platbe, prosím uveďte: vaše meno, priezvisko a mailovú adresu

Ďakujeme! ❤️

Kontakt

OZ TEAM
Kollárova 1306/25
01841 Dubnica and Váhom
IČO: 50377868

6 + 5 =

Pin It on Pinterest