fbpx

Tohto roku som sa zúčastnila Summer Campu, ako prvej časti programu Show Your Talent. Jednou z prvých aktivít, ktorú sme spolu zažili, bolo stanovenie pravidiel. Čakala som, že nám dajú už vopred pripravené základné pravidlá, no naopak. Boli sme rozdelení do skupiniek, každému podali papier do ruky, a tvorenie pravidiel nechali na nás. Tým, že nás nechali nastaviť si vlastné hranice, sme o to viac dbali na ich dodržiavanie. Vtom momente som si všimla, akú dôveru v nás naši lektori vkladajú a aký priestor prejaviť sa, nám dávajú. 

Prvý deň sme si takisto prešli tvorbou našej tímovej vlajky a pokriku. Tento pokrik sme si opakovali každé ráno, ako motiváciu do ďalšieho dňa. Napriek tomu, že sme boli počas tejto aktivity rozdelení podľa škôl, aj v tej malej skupine sa stále našli ľudia, ktorých sme do toho dňa nepoznali. Všetky nápady, ktoré sme museli skombinovať a tak pre nás vytvoriť vhodný symbol, nás scelili ako tím, a pripravili nás na spoluprácu, ktorú využijeme v blízkej dobe, ale v budúcnosti. Celý camp pokračoval v podobnom duchu. Vďaka týmto aktivitám sme si v praxi zažili čo sa udeje, pokiaľ v tíme vznikne nedorozumenie. Dôjde ku strate komunikácií alebo prehnanej nedôvere. Najviac som to zaregistrovala pri hre, kedy nás rozdelili na tri “ostrovčeky”. Jedni boli slepí, druhí boli nemí, a tretí boli zaneprázdnení riešením logických úloh. Ešte na začiatku hry nám prízvukovali, že sme jeden veľký tím, no nejako sme na to počas aktivity zabudli. Každý ostrovček teda dostal papier s úlohami, ktoré museli účastníci splniť. Niektoré na seba navzájom nadväzovali, a niektoré boli samostatné. 

Tým, že nikto nevedel, čo za úlohy mal na papieri iný tím, došlo k tej istej nedôvere, a neistote voči svojmu okoliu. Iní boli zase príliš zaneprázdnení na to, aby si všimli že ich iná skupina žiada o pomoc. O to viac času nám táto aktivita zabrala. Až spätne sme si uvedomili o čom to celé bolo a čo sme mohli spraviť inak už na začiatku. Bolo však zaujímavé vidieť interakcie medzi ľuďmi z iných miest, škôl, aj vekových skupín. Kto ako reagoval v rôznych situáciách, aké rôzne vzťahy a priateľstvá medzi nimi vznikli a ako sa zvládli zjednotiť už prvý deň aj napriek tomu, že sa tí ľudia videli dokopy tak dve hodiny. Musím teda poďakovať aj realizačnému tímu a našim lektorom, ktorí sa tam o nás celé štyri dni starali, no nikdy sme pri nich nemali pocit podradnosti. Brali nás ako seberovných a zaobchádzali s nami s naozaj neuveriteľným citom a porozumením. 

Takisto sa nám naskytla šanca stretnúť našich mentorov. Som rada, že sa nám podarilo stretnúť mentorov tvárou v tvár ešte pred tým než sme rozbehli nejaký oficiálny projekt. Istým spôsobom nám to dalo šancu spoznať ich viac na osobnej úrovni, a vypočuť si ich príbehy od nich samotných. Atmosféra, ktorú sme tam vytvorili a držali počas celého campu, bola neuveriteľne silná a plná radosti a smiechu. Naozaj som sa potešila keď nás vyhnali von a dali nám do rúk rôzne teambuildingové aktivity.  

Všetci sme sa na okamih vrátili späť do našich skorých dní, a vybláznili sme sa tam ako malé deti. Upustili sme uzdu a všetku nadbytočnú energiu sme si tam vybili. Dokonca sa popridávali aj deti z iných akcií, ktoré boli na hoteli s nami. Tá bezprostrednosť s akou sme tam všetci prišli je obdivuhodná a teda sama dúfam, že nám aj vydrží. Naučili sme sa ako komunikovať medzi sebou, ale hlavne ostatných aj počúvať. Objavili a rozvinuli sme aj seba samých. 

Zistili sme v čom vynikáme, prejavili sa naše silné a slabé stránky, a naučili sme sa s nimi pracovať a využívať v reálnom živote. Navzájom sme sa dopĺňali a presne vďaka tomu sme fungovali ako jeden tím. Som veľmi vďačná za to, že som sa mohla zúčastniť a som si istá, že sme si odtiaľ všetci odniesli praktické skúsenosti, ktoré nás budú viesť životom ďalej. Ešte raz by som teda rada poďakovala celému realizačnému tímu a takisto všetkým zúčastneným, bez ktorých by sa, samozrejme, tento Summer Camp nezaobišiel, a neviem sa dočkať ďalšej príležitosti znovu sa takto stretnúť.

Autor blogu: Berenika Petríková

„Toto podujatie bolo podporené z dotácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“

Pin It on Pinterest