fbpx

Lukáš aktuálne pracuje ako koordinátor komunitných klubovní pre mesto Trnava no popritom riadi organizáciu SYTEV, ktorú založil, keď mal 17 rokov. Vďaka programu Erasmus+ absolvoval viac ako 50 medzinárodných projektov, navštívil každú krajinu Európy a to, čo všetko sa dozvedel a naučil, využíva v práci s deťmi a mládežou na Kysuciach, v Trnave, ale aj pri koordinácii programu Show your talent v Žilinskom kraji.

Lukáš ako vidíš dnešnú generáciu?

Ako generáciu, ktorá dostáva milión možnosti, a až nechápem, kde všade stretávam tých istých mladých ľudí, ktorí ich využívajú. Vidím ju ako generáciu, ktorá sa vďaka sieťam môže vo voľnom čase vzdelávať, hýbať svetom a prispievať k lepšiemu zajtrajšku oveľa rýchlejšie. 

Niektorí mladí tvrdia, že ich generácia je lepšia než staršia, a niektorí zo staršej generácie tvrdia opak. Aký je tvoj názor? 

Každá generácia má svoje + a – . Vďaka staršej generácií tu môžeme byť, môžeme využívať milióny možnosti, ktoré nám vybojovali a vytvorili, a je len na nás „mladších“, či to naozaj využijeme a budeme pokračovať. Myslím, že mladí ľudia sú odhodlaní, a vidím čoraz viac mladých ľudí zapálených pre dobré veci. Nebojím sa o budúcnosť a generáciu, ktorá príde. 

Prezraď nám top trendy v práci s mládežou

Najnovšie trendy v práci s mládežou sú dosť ovplyvnené tým, čo sa okolo nás deje. V práci s mládežou sme vďaka korone prešli z offline prostredia veľmi rýchlo do online prostredia a museli sme sa veľmi rýchlo učiť a prispôsobovať. Začali sme používať Zoom, Teams, Skype, Meets a iné platformy, kde sme neformálne vzdelávanie robili cez Kahoot, Sli.do, Mentimeter, Prezi a iné programy. 

Ak sa pozrieme na aktuálne trendy, so všetkými sa dá skvelo pracovať v neformálnom vzdelávaní. Mladých ľudí viac a viac nebaví formálne, nudné školské vzdelávanie a hľadajú možnosti neformálneho vzdelávania, zážitkové aktivity. Práve preto, že sme sa naučili rýchlo prispôsobovať, si myslím, že má zmysel robiť neformálne vzdelávanie a ponúkať ho aktuálnej generácii, avšak na základe ich trendov. 

Trendy v práci s mládežou sú podľa mňa samozrejmosťou a teda je potrebné na ne reagovať. Jednou z možností je dávať mladým ľuďom viac príležitosti, aby nachádzali samých seba, svoje talenty, hodnoty, silné stránky, a cez to im dávať priestor, aby ich aj využívali a posilňovali. Zabezpečovanie návratu ku koreňom môžeme dosiahnuť cez rôzne výzvy, prepájanie generácií a návrat k tradíciám. Veľmi aktuálnu potrebu vnímam v stretávaní sa mladých ľudí, aby svoj druhý online život opäť vymenili za ten prvý offline život cez fyzické aktivity, priestory klubovní na zmysluplné trávenie voľného času, trávenie času s kamarátmi, s inými mladými ľuďmi práve pozeraním filmov, tancovaním alebo hraním spoločenských hier.  

Autor blogu: Lukáš Hrošovský

Prečítajte si aj: Náš príbeh začal na “zelenej lúke”

Pin It on Pinterest