fbpx

Skvelý nápad, pomyslíme si, ak nás niečo nadchne, zapáči sa nám, poteší nás. Iba zriedka si uvedomíme, že nápad nemusí prísť ako blesk z jasného neba. Často je za ním niekoľkoročná práca, skúsenosti, zážitky. Stretnutia či názory, rozhovory a diskusie rôznych ľudí z rôzneho prostredia, z rozličných generácií.

Takto pomaly, ale zato vytrvalo sa rodil nápad v našich hlavách. V snahe zmeniť školstvo prepájaním formálneho a neformálneho vzdelávania, poskytnúť mladým ľuďom príležitosť objaviť svoje talenty, pripraviť sa na zmeny, rozvíjať ich osobnosť, viesť  ich k zodpovednosti za svoj profesijný či osobný život. V lete 2018 nastal čas, keď sme ako OZ TEAM, CVČ – JUNIOR BB a SPŠ dopravná, Zvolen prišli s myšlienkou systematicky pracovať so skupinou stredoškolákov a ich učiteľmi prostredníctvom rozvojového programu Show your talent. 

Bol to skvelý nápad!

Pilotný ročník prebehol za výdatnej podpory pani riaditeľky Romany Trnkovej na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene. 16 odvážnych žiakov/žiačok, tri panie učiteľky a jeden pán učiteľ zažili dve víkendové školenia, workshopy, počas ktorých pracovali na svojich projektových zámeroch, a mentoring. Realizáciou projektov si overili získané poznatky v praxi a svoje výsledky prezentovali na slávnostnej konferencii, ktorá bola nezabudnuteľná nielen pre nich.

Po miernych úpravách boli do ďalšieho ročníka zapojené tri školy z troch krajov. Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského – s podporou ich predsedkýň a predsedov. Ako sa zvyšoval počet zapojených škôl, rozširoval sa tím, ktorý organizačne a obsahovo zabezpečuje program. Vzrastal počet zapojených mentorov, pribúdali ambasádori, dobrovoľníci, sympatizanti.

V treťom a štvrtom ročníku bol program realizovaný v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Vzhľadom na to, že zapojené školy sú jedinečné či už počtom žiakov, svojím zameraním, regionálnymi špecifikami, či podobne, vznikol program Show your talent Academy. Mentoring využívajú aj niektorí učitelia, ktorí majú tiež možnosť zúčastniť sa „učiteľského“ workshopu. Prostredníctvom neho získajú skúsenosti s neformálnym vzdelávaním, ktorého prvky môžu využívať vo svojom vyučovacom predmete. Každý ročník na každej škole bol jedinečný a inšpiratívny ako pre účastníkov programu, tak pre realizačné tímy, mentorov, dobrovoľníkov. Do piateho ročníka vstupujeme s novými ambíciami, no dôležité je, že stále s tým istým nadšením, s akým sme začínali.

Poslaním a víziou OZ TEAM…

Je pomáhať mladým ľuďom, učiteľom a pracovníkom s mládežou objavovať svoje talenty, osobnostne sa rozvíjať a meniť vzdelávanie na školách. 

Našou víziou sú mladí ľudia, ktorí objavia svoje poslanie, začnú rozvíjať svoj potenciál a stanú sa iniciátormi kľúčových zmien v spoločnosti – od neziskového sektora, cez súkromný až po štátny sektor.


Autorka blogu: Jarmila Lipková

Pin It on Pinterest