fbpx

Záverečná víkendovka sa opäť realizovala v online prostredí. Nič nás, ale neodradilo od toho, aby sme si ju naplno užili a čas na nej strávený, využili maximálne efektívne. Hlavným cieľom bolo dokončenie prezentácií a  spätná väzba.

Prvý deň sa niesol v zoznamovacích hrách, „oprášili“ sme si predstavu o tom, kto sa v akom tíme nachádza. Študenti sa s nami podelili o svoje očakávania, predstavili sme „Zoom pravidlá“ a hor sa na ďalšie aktivity! Účastníci sa s nami podelili, aké predstavy mali o rozvojovom programe pre mladých Show your talentu na prvej víkendovke a či sa ich očakávania naplnili.

Študenti sa podelili o nové skúsenosti, zručnosti, zážitky ale aj o tie menej príjemné veci, ktoré napokon úspešne zvládli. Zakončenie dňa bolo príjemné, až magické. Pre vytvorenie nálady a emotívny efekt si každý zatiahol doma okná, spravil pohodlie, možno uvaril čaj… Spoločne sme sa podelili o svoje pocity a dojmy z celého programu, nechýbala úprimnosť vo vyjadrovaní, empatia medzi účastníkmi a aj slzičky z uchovávaných emócií. Za mňa to bol veľmi motivačný záver, posilňujúci vzájomné vzťahy medzi študentmi, učiteľmi a školiteľom.

Druhý deň ráno sme opäť začali aktivitami na prebudenie. V prvej bolo treba nájsť v dome niekoľko predmetov, ktoré boli na obrázku. Víťazom sa stal ten, kto v najkratšom čase všetky veci zhromaždil a zakričal „Bingo!“. Tímy si premietli v mysli spomienky a zaspomínali na ich cestu Show your talentom. Zážitky, strasti, prekvapenia aj radosti, ktoré ich postihli s nami zdieľali v spätnej reflexii. Musím povedať, že pri prerozprávaní niektorých vtipných momentov pri realizácií sa nedal udržať smiech. Takáto príjemná atmosféra sa šírila počas celého programu.

Téma sa dotýkala aj otázky Čo ťa motivuje?, ktorú sme si neskôr hlbšie rozobrali a videli príklad z reálnej praxe, ako Volkswagen motivuje svojich zamestnancov. Naozaj mali skvelé nápady, ktoré sa rýchlo v spoločnosti uchytili. Berieme si príklad aj my, aby sme motiváciu vedeli šíriť do sveta, veď s ňou je život krajší! Nechýbala príprava spomínaných prezentácií, ktorých prednášanie a pripomienkovanie sa uskutočnilo v posledný deň víkendovky – v nedeľu. Bolo vidno, že študenti aj učitelia si dali na tejto úlohe veľmi záležať a dávali tým najavo, že aj keď sa blížime ku koncu, nesmú v pracovnom výkone a tempe ešte povoliť.

Tímy objektívne hodnotili aj prezentácie druhých a dostali inštrukcie k záverečnej konferencii. V programe si reflektovali spoluprácu počas jednotlivých fáz projektu, rozdeľovali si medzi sebou jednotlivé tímové roly a diskutovali o svojich slabých a silných stránkach. Nevynechali sa ani mysliace post-ity, kedy sme hodnotili priebeh a dianie počas celého programu. Študenti taktiež písali e-mail samému sebe, veľmi osobná záležitosť, na ktorú po skončení programu bude určite každý rád spomínať. Aj takto sa študenti rozvíjali v sebareflexii a mali možnosť lepšie si uvedomiť kam smerujú, akými sú ľuďmi a čo vyžadujú nielen od seba, ale od okolitého sveta. Jednou z aktivít bolo rozdelenie tímov do náhodných skupín, kde si mali naštudovať informácie o pridelenom vzdelávacom programe ako inšpiráciu pre ostatných, keby sme chcel pokračovať v rozvíjaní aj po skončení Show your talentu. Školenie sme ukončili zadaním domácej úlohy a  záverečným hodnotením. Myslím, že aj keď sme tento čas nemohli tráviť osobne, určite bol veľmi vzácny a obohacujúci. Každý si z tejto víkendovky niečo vo svojom vnútri uchoval, u mňa to bol pocit radosti z vytrvalosti.

Autor Blogu: Lukáš Hrošovský

Program Show your talent je na Žilinskom gymnáziu Hlinská spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom a Rozvojovou agentúrou Žilinského samosprávneho kraja.

Pin It on Pinterest