fbpx

Prečo sa oplatilo zapojiť sa do Show your talent Acamedy ako členka koordinačného tímu? A čo študenti zažili? Prečítajte si pohľad Patrície Gažurovej, ktorá je našou absolventkou a postupom času sa z nej stala členka nášho tímu.

„Minulý školský rok som sa zapojila ako účastníčka do rozvojového projektu Show your talent, čo mi prinieslo množstvo výhod, ako napríklad lepšie spoznanie samej seba a svojich silných či slabých stránok.

Nakoľko sa mi projekt veľmi páčil, rozhodla som sa ihneď sa zapojiť a aj touto formou pomôcť svojim spolužiakom úspešne zrealizovať ich projekty a objaviť seba samých v programe Show your talent Academy.

Prvou podmienkou bolo zúčastniť sa rozvojového školenia. Možno by ste si pomysleli, že to nebolo nič príjemné, ale práve naopak. Školenie trvalo tri dni a konalo sa v nádhernom prostredí Starých hôr. Hneď po príchode sme sa ubytovali a zoznámili sa s ostatnými členmi školenia, nakoľko na stretnutí boli žiaci a učitelia z troch rôznych škôl.

Aby sme hneď na začiatku zbúrali bariéry, Jaro a jeho tím si pre nás pripravili široké spektrum aktivít, pri ktorých sme medzi sebou museli komunikovať. Po úvodnom zoznámení z nás opadol stres a mohli sme sa uvoľniť, čo malo za následok príjemnú atmosféru a utužený kolektív.

Celé tri dni potom bežali hladko, prebrali sme nejaký ten kus teórie, ale inak sme sa venovali čisto neformálnym formám vzdelávania. Náš deň vyzeral napríklad tak, že sme hrali ľudský šach, kedy úlohou bolo prejsť na druhý breh bez toho, aby sa jednotlivec utopil, čo posilňovalo našu logiku a tímovú spoluprácu.

Ďalšou vzdelávacou aktivitou bola hra na robota a konštruktéra. Pri tejto aktivite som sa ja osobne zabavila najviac. Úlohou robota bolo udržiavať smer a úlohou konštruktéra bolo zaistiť, aby robot nezišiel z cesty a neublížil si.

Nemyslite si však, že sme sa len hrali. Každá táto aktivita nás niečo naučila. Či už lepšie sa sústrediť, viac pracovať ako tímový hráč alebo že vzdelávať sa nemusíme len v školských laviciach s otvorenou knihou.

Po zábavnom, ale náučnom dni sme si v priateľskej atmosfére v užšom kruhu spievali či vymieňali postrehy. Zo školenia som neodchádzala len s novými vedomosťami, ale aj s vedomím, že som pripravená posunúť to, čo viem, ďalej a že informácie či hry v blízkej dobe použijem v praxi, čo mi veľmi pomôže pri usmerňovaní lokálnych tímov na našej škole.

Na školení sme získali nové vedomosti a nadviazali nové priateľstvá. Preto sa chcem touto formou poďakovať celému realizačnému tímu, že nám pripravil nabité tri dni vzdelávania, no zároveň aj istej formy relaxu.“

Autorka blogu: Patrícia Gažúrová

„Toto podujatie je podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“

Pin It on Pinterest