fbpx

Jedinečný rozvojový program pre stredoškolákov a ich pedagógov sa tento rok uskutoční už na 3 školách. Mladým ľuďom bude pomáhať objavovať svoj talent spolu viac ako 30 mentorov z praxe.

„Chceme dať študentom príležitosť spoznať seba samých, objaviť svoje talenty, schopnosti silné a slabé stránky. Vedieme ich k tomu, aby prevzali iniciatívu za svoj osobnostný rozvoj a premenil svoj sen na konkrétny cieľ,“ predstavuje myšlienku Show your talent jeho koordinátor Jaroslav Dodok.

Víkendovky aj tímové projekty

Do programu sú zapojení nielen študenti, ale aj samotní učitelia školy.  Spoločne zažijú dve víkendové školenia na ktorých sa naučia komunikovať a pracovať v tíme.

Následne na praktických workshopoch zistia, čo im chýba na škole a prostredníctvom tímového projektu prispejú ku konkrétnej zmene. Na každý projekt môžu študenti získať grant 50€ alebo 150€.

Mentor Daniel Csúr so svojou mentee Natáliou Tkáčovou

Najväčšou pridanou hodnotou programu Show your talent sú mentori, ktorí mladým ľuďom pomáhajú rozvíjať svoje zručnosti, prekonávať výzvy a diskutujú s nimi aj o svojej budúcej profesii.

Mentormi sú lokálni podnikatelia, aktivisti či hudobníci

„Mentorov sa snažíme vyberať podľa konkrétneho zamerania škôl, ktoré máme v programe,“ hovorí Alena Trnková z realizačného tímu. Študentom tento rok pomôže napríklad Peter Martinek z Červeného kríža, riaditeľka Junior Achievment Slovakia Eva Vargová, Ivan Petro, marketér a influencer v oblasti auto- moto či speváčka Martina Zafková. Svojich mentorov získajú tento rok aj učitelia.

Program Show your talent vyvrcholí slávnostnou konferenciou, na ktorej študenti spolu s učiteľmi odprezentujú svoje zrealizované projekty, všetko to, čo sa naučili a pokúsia sa zaujať aj lokálnych zamestnávateľov, ktorí sa na konferenciu prídu pozrieť.

Prezentácie tímových projektov na slávnostnej konferencii

Kým minulý rok sa program uskutočnil len na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene, tento rok sa doňho zapojilo aj Gymnázium v Dubnici nad Váhom, Stredná odborná škola pedagogická sv. Mária Goretti a Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assissi v Čadci.

Program Show your talent vytvoril OZ TEAM, ktorý ho realizuje spolu s CVČ – JUNIOR, KCVČ Trenčín a organizáciou SYTEV.

Záštitu nad programom prevzali všetci traja predsedovia krajov, Ján Lunter, Jaroslav Baška a Erika Jurinová.

Druhý ročník programu sa môže uskutočniť aj vďaka finančnej podpore Európskeho zboru solidarity a našim hlavným partnerom: SLÁVIK & STELL, FORBES, Mgroup, The Žurnál, Martinus, Mavio Media, JC Media.

Pin It on Pinterest