fbpx

Je to oficiálne! V Žilinskom kraji spúšťame náš program na novej škole, ktorou je Gymnázium Varšavská Žilina! A viete, čo je na tom celom najlepšie? Jednoducho to, že pomôžeme objaviť talenty a životné smerovanie mnohých študentov zo Žiliny.

Ideme ďalej

Jednou z noviniek nášho programu je, že Gymnázium Varšavská bude úplne prvou školou, ktorá bude spadať pod oficiálnu akreditáciu nášho programu, vďaka Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Čo to znamená pre žiakov?

Naši absolventi získajú základné zručnosti potrebné pre trh práce. A okrem toho, po úspešnom ukončení programu dostanú žiaci certifikát s akreditáciou vzdelávacieho programu, ktorý si môžu priložiť do životopisu, čo je pre nich vstupenkou do sveta zamestnania. 

Pozrite si aj video, čo vravia účasti v programe naši absolventi:

Riaditeľka, ktorej záleží na rozvoji žiakov

Mgr. Jana Zrníková, nám odpovedala na otázku, prečo sa rozhodli zapojiť do nášho programu nasledovne: Chceme našim žiakom umožniť prístup k novým podnetom, možnostiam, spôsobu myslenia, rozvoju samostatnosti a iniciatívy.

A očakávam, že sa naplnia vízie programu, že bude pre žiakov i učiteľov inšpiratívny a aktivizuje ich, umožní im stanoviť ciele, ktoré sa budú snažiť naplniť. Povedie ich k diskusií a hľadaniu nových riešení.

Bude to pre nás príjemná výzva, naplniť tieto očakávania, avšak máme radi prácu, ktorú robíme. Veríme, že obe strany a najmä samotní študenti a učitelia budú po absolvovaní nášho programu nadšení pre ďalší rozvoj.

Autor blogu: Dávid Maslen

„Program sa realizuje s finančnou podporou Rozvojovej agentúry RAŽSK a Žilinského samosprávneho kraj“

Pin It on Pinterest