fbpx

Jedným z hlavných pilierov nášho rozvojového programu je osobný mentoring. Túto formu osobného rozvoja sme sa rozhodli využiť, lebo veríme, že keď neobjaveným talentom trochu pomôžeme, raz sa z ich môžu stať osobnosti na dôležitých pozíciách v našej krajine. Na víkendovkách a workshopoch sa sústreďujeme na tímovú prácu. Pokladáme však za dôležité dať v rozvoji mladého človeka priestor aj jeho individuálnemu rozvoju, a preto sme sa rozhodli pre mentoring v štýle jeden (mentor) na jedného (mentee).

Aké sú benefity mentoringu pre žiakov?

Za jeden z najdôležitejších benefitov určite považujeme to, že mladí ľudia majú na úplnom začiatku svojho pracovného života, resp. obdobia, kedy začínajú reálne uvažovať, akým smerom sa ďalej uberať, možnosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sú priamo z praxe, majú za sebou veľa osobných, ale aj pracovných skúseností, skúseností s vedením a smerovaním mladých ľudí a dokážu mladým študentom priniesť  úplne iný pohľad na ich ciele, kariéru alebo plány.

Sme si vedomí, že žiaci stredných škôl sú ešte v období svojho života, kedy hľadajú smer a ich osobnosť sa tvorí. Dbáme preto na to, aby výber mentorov spĺňal istý profil. Mentor je inšpiratívny človek vekovo blízky stredoškolákom, čiže medzi nimi ešte nie je veková bariéra. Má však preukázateľné schopnosti a výsledky vo svojej profesijnej oblasti. Ďalšie dôležité faktory sú pevné morálne hodnoty a etické zásady, skúsenosť s vedením tímu ľudí a doterajšia skúsenosť s mentoringom buď ako mentor alebo mentorovaný.

Ako hodnotia žiaci mentoring?

Zo skúseností sa stretávame najmä s pozitívnou spätnou väzbou. Možno si žiaci v prvom okamihu nevedia až tak uvedomiť, čo všetko im mentoring môže priniesť a čo všetko z neho môžu vyťažiť, ale práve naši mentori sú tu na to, aby študenta/študentku nasmerovali tým správnym smerom, ukázali mu/jej viac možností a prelomili rôzne bariéry. V konečnom dôsledku z toho žiaci vyťažia čo najviac a sú za to veľmi vďační.

Okrem toho vytvárame široké spektrum profesií mentorov, aby sa na jednej strane hodili k odboru danej školy, no na druhej strane, aby bol priestor aj pre rozvoj „žiackych hobby cieľov“, teda sú to mentori s profesiou mimo odboru danej školy. Tí ich vedia rozvíjať aj v umeleckých, športových či dobrovoľníckych smeroch. Máme za to, a naše skúsenosti s touto formou rozvoja nám dokazujú, že ide o skutočne osobitý spôsob toho, ako sa môžu (nielen) mladí ľudia rozvíjať. Je to ich priestor, kde vďaka pozitívnemu vzoru a odovzdaným skúsenostiam objavia svoj sen, premenia ho na cieľ a sú tak o krok bližšie k ich vysnívanej budúcnosti, či už je to vysoká škola, kariéra alebo rodinný život.

Prečo sme nevzdali robiť mentoring i počas pandémie a akou formou sme mentoring robili?

Pretože vidíme, že má nesmierny zmysel pre žiakov a zároveň mentori majú bohaté skúsenosti, ktoré chcú posúvať ďalej, nevidíme dôvod s mentoringom skončiť. Je pravda, že s prichádzajúcimi obmedzeniami a opatreniami súvisiacimi s Covid-19 sme sa museli prispôsobiť a umožniť žiakom a mentorom stretnúť sa aspoň online formou. 

Vždy sme chceli, aby sa študenti spoločne s mentormi stretávali osobne. Nevzdali sme to však ani my, ani mentori, ani žiaci a preniesli sme stretnutia do online sveta. Na kvalite mentoringu to neubralo, práve naopak, žiaci si viac vážili čas s mentorom, to, že sa mohli o svojich plánoch, projektoch či cieľoch rozprávať napr. aj z pohodlia domova.

Čo študentom prináša mentoring?

Veľmi veľa. Majú možnosť porozprávať sa s človekom z praxe o jeho kariérnych úspechoch, o jeho ceste po škole, skúsenostiach či cieľoch. Je im umožnené nahliadnuť do ich práce, vidieť, ako fungujú, pracujú a pod. Žiaci počas pôsobenia v projekte Show your talent pracujú na rôznych projektoch, s ktorými im mentori pomáhajú, korigujú ich a ponúkajú im pomoc pri samotnej realizácii projektu. 

Povedzme si pravdu, možno menej ako polovica mladých ľudí skutočne vie, aké má ciele do budúcna, alebo ako si správne určiť hodnoty či priority. Mentor je práve tým človekom, ktorý im podá pomocnú ruku a spoločne na to prídu

Mladí ľudia sa tak učia komunikovať, plánovať, vystupovať zo svojej komfortnej zóny, pomenovávať svoje silné a slabé stránky, učia sa sebareflexiu, čím sa pripravujú na ich budúci život.

A aké sú postrehy našich mentorov zo stretnutí sa so svojimi mentees?

Aké témy ste preberali? (Škola?, Záľuby?, Voľnočasové aktivity?, Sny?, Ciele?.)

„Rozprávali sme sa hlavne o projekte, o škole, o cestovaní. Rozprávali sme sa taktiež o osobnom živote. Na záver sme ešte prebrali tému krízový manažment.“

Cítite nejaký posun od prvého mentoringu?

„Cítim, že je medzi nami oproti prvému stretnutiu také iné puto, že  mentee vníma stretnutia ako taký „safe place“, a to ju veľmi teší – že sa nebojí ísť na hĺbku.“

V čom sa mentee posunul od predchádzajúceho mentoringu?

 „Prekonanie komfortnej zóny, bol viac otvorenejší a viac sme sa rozprávali o osobných veciach.“

Autorky blogu: Alena Trnková a Janka Krnáčová

Pin It on Pinterest