fbpx

Sú ľudia, ktorí so svojimi talentami nepracujú, lebo sa s nimi nestotožňujú. Iní s nimi nepracujú, lebo možno prežili odmietnutie či nepochopenie od druhých ľudí práve kvôli ich talentom. Niektorí namiesto toho, aby svojimi talentami pomáhali sebe i druhým, ich využívajú nesprávne, dokonca nimi môžu druhým škodiť. A potom sú ľudia, ktorí svoje talenty prijímajú, rozvíjajú ich a využívajú na prospech nielen pre seba, ale i pre druhých.

Typickým prešľapom v individuálnom rozvoji je zameriavanie sa na slabé stránky. Väčším potenciálom pre rast a úspech je investovanie energie do rozvoja talentov. Tento záver vyplýva zo 40-ročného výskumu otca psychológie silných stránok, Donalda O. Cliftona (1924 – 2003). Don Clifton sa v roku 1988 stal CEO spoločnosti Gallup®, ktorá pomáhala firmám zlepšovať ich biznis vďaka zameraniu sa na silné stránky ich zamestnancov. V roku 1999 vytvoril hodnotiaci dotazník, ktorý dnes poznáme ako CliftonStrengths®. Identifikoval 34 talentov, ktoré vytvárajú osobnosť človeka.

Mnoho ľudí prežije roky života hľadaním svojich talentov. Hľadaním toho, v čom sú dobrí, v čom sú výnimoční. Tušia, že keď to objavia a chytia sa toho, dokážu v živote neuveriteľné veci. Ak patríte k týmto ľuďom, ste tu správne. Práve preto vás pozývam na vzrušujúcu cestu objavovania vašich talentov a vašej jedinečnosti! Každý človek má talenty. Žiaden z nich nie je dobrý alebo zlý. Talent je neutrálny. Rozhodujúce je to, ako talenty v živote rozvíjame, využívame a tiež to, ako s nimi pracujeme.

Talenty v našom ponímaní nie sú zručnosti alebo nejaká zdatnosť či obratnosť. Talent je to, ako prirodzene rozmýšľate, cítite alebo sa správate. V rámci talentov hovoríme o štyroch doménach: Exekutíva, Vplyv, Vzťahy a Myslenie. To, že máte určitý talent automaticky neznamená, že je vašou silnou stránkou. Talent je váš vnútorný potenciál. Ak ho chcete premeniť na silnú stránku, je potrebné ho rozvíjať.

Používanie talentov u jednotlivcov vedie k lepšiemu poznaniu seba, k odpusteniu sebe samému i k sebaprijatiu. Spôsobuje nárast sebavedomia, energie i efektivity. Dodáva človeku nádej do budúcnosti a zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnutia svojich cieľov. Človek vďaka tomu prežíva šesťkrát vyššiu angažovanosť, šesťkrát viac robí to, v čom je najlepší, a dosahuje trikrát excelentnejšiu kvalitu života.

Autor blogu: Jozef Kokoška

Prečítajte si aj: Mladým záleží na Banskej Bystrici i na ich strednej škole!

Pin It on Pinterest