fbpx

Byť atraktívnou strednou školou s kvalitnou ponukou odborného vzdelávania, ktorá vychováva absolventov pre prax, ktorá je študentami vyhľadávanou a s úsmevom do nej chodia nielen oni ale aj učitelia, škola na ktorú sú absolventi hrdí a hostia sa sem tiež radi vracajú. To nie je sen, ale reálna vízia SPŠ dopravnej vo Zvolene. Na jej čele stojí výnimočná žena, Ing. Romana Trnková.

Je mimoriadne inšpiratívnou osobnosťou, ktorej pozitívny prístup vo vzdelávaní mladých je nielen inovatívny ale presahuje bežnú učiteľskú prax. Táto pani riaditeľka je doslova magnetom v sieťovaní skvelých ľudí, dobrých nápadov, energizérom pozitívneho naladenia. Slová nie a nedá sa, ona nepozná.

Spoznajte dámu, pedagóga s veľkým „P“, ktorej čas pre mladých ľudí odchodom zo školy nekončí.

Je výnimočná nielen v tom čo robí a čo všetko stíha ale hlavne, ako to robí. S obrovskou nákazlivou chuťou, nadšením, úsmevom. Každá výzva je pre ňu príležitosťou, aby podporila talenty a zručnosti. Romana Trnková dáva pocítiť študentom i kolegom, že na každom jednom záleží a že šancí na rozvoj je dosť pre všetkých. Stačí chcieť. Aj vďaka nej, je škola nielen modernou vzdelávacou inštitúciou ale aj miestom zmysluplného využitia voľného času, pozitívnych kontaktov, priateľskej atmosféry. Venuje sa „svojim deťom“ ako nazýva študentov aj po pracovnej dobe, po víkendoch na vzdelávacích aktivitách.

Zdroj: Martin Almáši

Dvere riaditeľne sú pre každého otvorené, každú návštevu privíta s úsmevom, pohostí vlastnoručne upečenými koláčmi, obdaruje darčekmi, nejeden žiak od nej dostáva pravidelne motivačné správy,  virtuálne povzbudenia, zaujíma sa nielen o školský ale aj o jeho súkromný život.

Nemáte dnes svoj deň? Alebo sa chcete podeliť o radosti alebo starosti? Táto fantastická pani riaditeľka je v reálnom aj virtuálnom svete 24 hodín denne človekom na správnom mieste. Programu Show your talent vdýchla práve ona ako jeho spoluautorka doslova život, otvorila neformálnemu zážitkovému vzdelávaniu v ich škole dvere dokorán a už 3 roky ho podporuje ako priama členka realizačného tímu. 

Romanka, koľko rokov si učiteľkou, ako dlho už učíš a študentov v škole „pozitívne mučíš“?

Učiť som začala v septembri 1992, na základnej škole v Žiline a koncom toho istého mesiaca som sa riadením osudu ocitla na SPŠ dopravnej vo Zvolene, kde pôsobím doteraz. Ale učiteľkou som sa stávala až postupne, každým zakopnutím, každým neúspechom, každou stratou, ktoré ma nútili pracovať na sebe a zdokonaľovať sa vo svojej pedagogickej praxi. Riaditeľkou SPŠ dopravnej som od roku 2012, druhé funkčné obdobie, t.j. deviaty rok.

Aká si podľa teba učiteľka- riaditeľka?

Zanietená, odvážna, autentická, emotívna, milujúca humor a verím, že aj chápavá. Ale môj pohľad na seba nemusí byť úplne totožný s tým, ako ma vidia iní.

Akých odborníkov vaša škola vychováva?

Doprava, to je naozaj široký záber a tak zrozumiteľnejšie to bude cez profesie: Prijímací a servisný technik v autoservise, technik STK, rušňovodič, elektro technológ, revízny technik, vodič MKD, dopravný policajt, disponent, dispečer, logista, colný agent, referent dopravy, prevádzkovateľ auto požičovne, autoservisu…

Zdroj: Archív Silvia Žabková

Čo považuješ za naj úspech vašej školy? Čím ste ako škola iní, jedineční?

Pochváľ vašu školu!

Hovorí sa, že je ťažké získať dobré meno, ale omnoho ťažšie je ho udržať. Preto som veľmi pyšná na to, že napriek rôznym spoločenským a politickým zmenám je naša škola stále Stredná priemyselná škola Dopravná, ktorá si drží úroveň vzdelávania v oblasti dopravy, nepretržite spolupracuje s partnermi z rôznych oblastí a mapuje stopu svojich absolventov, na základe ktorej vieme, že sú veľmi úspešní na trhu práce. Sú to zdanlivo obyčajné veci, no nesmierne dôležité. Všetko ostatné môže byť len pekným obalom, no rozhodujúci je obsah. 

Máš dáke životné krédo, slogan? /ktoré ťa v súkromí a v práci oslovuje alebo ťa inšpiruje?

Ľudové múdrosti môjho 89 ročného ocina, overené aj jeho životom:

„Oči sa zľaknú, ruky urobia!“

„S chuťou do práce, so strachom do chleba!“

„Dobrý kôň ťa nekopne, iba kalika!“

„Kým nejde o život, ide o …. nič!“ ☺

SPŠ DOPRAVNÁ A SHOW YOUR TALENT

Je neformálne vzdelávanie popri formálnej výuke v súčasnom školstve dôležité?

Ukazuje sa, že neformálne vzdelávanie môže byť kľúčom k prinavráteniu motivácie žiakov k vzdelávaniu vôbec. Je to spôsob, ktorý učiteľovi môže pomôcť nájsť si cestu k žiakovi a spoločne dať tomu, čo robíme, zmysel.

Prečo ho ty ako riaditeľka školy podporuješ?

Lebo mi to dáva zmysel a v praxi sa mi to neraz osvedčilo.

Čo priniesol program, ktorého si spoluautorkou,  Show your talent – na vašu školu?

Zo začiatku len samé starosti ☺! No vďaka tomuto programu sme vychovali žiackych lídrov, ktorí posmelení úspechom, pokračovali vo svojich aktivitách ďalej a sú dnes veľmi úspešní. Podporili a iniciovali nové nápady a projekty pre školu, vzrástla angažovanosť a aktivity žiakov. Učitelia, ktorí absolvovali SYT menia klímu školy a podporujú v zmenách svojich kolegov. Samozrejme, nie všetci, no žiadna zmena sa nedeje zo dňa na deň lusknutím prstov. Dôležité je, že tieto „minizázraky“ sa na dopravnej udiali a dejú.

Zdroj: Martin Almáši

Program má na vašej škole už 3 roky. Ako ho hodnotíš?

S vďačnosťou v srdci k tomu obrovskému množstvu obetavých, pracovitých a zanietených ľudí, ktorí sa postupne dobrovoľne, obetujúc svoj voľný čas, k tomuto programu pripojili a ostali. Ktorí odvážnemu nápadu pomohli nielen dať krídla, ale aj úspešne vzlietnuť.

Vnímaš rozdiely medzi jednotlivými ročníkmi. Aké?

Samozrejme, každým ročníkom bol Show your talent niečím iný. Jednak sa „vychytávali muchy“ pilotného ročníka, no prišli aj výzvy vo forme COVID 19. Zrazu program, ktorý je založený na rozvíjaní sociálnych kontaktov, tímovej spolupráci a komunikácii, musel dostať úplne novú online podobu. Konferencia, ktorá bola vyvrcholením a výkladnou skriňou projektu sa presunula do virtuálneho sveta a to všetko bolo potrebné udržať a ďalej rozvíjať. Ťažká, preťažká úloha! Ale realizačný tím to zvládol a ide ďalej. Preto môj obdiv a rešpekt voči všetkým, ktorí sa o to zaslúžili.

Ako vnímaš úsilie vašich študentov zapojených do programu? Potvrdila si si niečo, čo si ty vedela, že im pomôže? Prekvapili ťa niečím, čo si predtým nevedela?

Žiaci sú vždy jeden veľký otáznik. Treba však vnímať každého individuálne, lebo aj ich motivácia ísť do SYT je veľmi rôznorodá. V tomto programe som si potvrdila výnimočnosť a veľkú silu rovesníckych aktivít, prostredníctvom ktorých sa formujú obidve zúčastnené strany. Veľké prekvapenia sa v mojom prípade nediali, len radosť z úspechu a sklamanie z neochoty, lebo s tým všetkým sa reálne stretávame.

Tento ročník bol iný, pandémia ho preniesla do virtuálneho sveta, malo napriek sťaženým podmienkam význam jeho realizovanie? Čo to podľa teba ako riaditeľky školy mohlo mladých naučiť?

Malo to obrovský význam pre všetkých zúčastnených. Realizátorov, žiakov, učiteľov a partnerov projektu. Ukázal, že aj v sťažených a zmenených podmienkach, v procese neustálych zmien je potrebné ísť dopredu, nevzdávať to, nehorekovať, ale spoločne hľadať riešenia. Je to veľký odkaz pre všetkých, obzvlášť významný, lebo sa to skutočne podarilo!

Páčili sa ti aj tohtoročné projekty? Bol aj tento rok naplnený zámer?

Určite áno. Išlo to všetko omnoho ťažšie, no o to viac sa teším, že sa všetky projekty úspešne zrealizovali.

SHOW YOUR TALENT A BUDÚCNOSŤ

Vidíš  potenciál udržania a rozvoja tohto programu aj do budúcnosti?

V programe SYT vidím veľký potenciál za predpokladu, že sa zachovajú a budú rozvíjať jeho nosné prvky. Srdcom projektu je šírenie nadšenia a rozvoj školy prostredníctvom rozvoja žiakov

a učiteľov. Byť aktívny, robiť niečo najviac s radosťou a nájsť pritom sám seba, je v tomto programe kľúčové.

Chceš niečo zaželať core teamu a ľuďom, ktorí na Show your talente participujú?

Som vďačná všetkým, ktorí vo vzájomnej spolupráci napomáhajú tomu, aby Show your talent naplnil svoje poslanie. Veľké množstvo obetavých a aktívnych ľudí. Im, rovnako ako core teamu prajem, nech ich táto práca napĺňa, motivuje a teší. Lebo v práci s ľuďmi, nech je akokoľvek náročná, existuje istá rovnováha a tak, keď dávaš aj dostávaš.

Ďakujem za rozhovor,

Silvia Žabková

Pin It on Pinterest