fbpx

Možno poznáte moment, kedy si uvedomíte, že je na čase začať niečo robiť so svojím životným smerovaním. Avšak, mnoho mladých ľudí je podceňovaných a odsudzovaných, čo spôsobuje to, že sa uzatvárajú a majú pocit, že nie sú v ničom dobrí. Nedovolil by som si toto tvrdiť, keby som sa nebol v praxi nespočetne veľakrát stretol s podobnou situáciou. Počas jednej diskusie absolventka nášho programu povedala: „Zažila som príjemné stretnutia s mentormi a učiteľmi. V programe som sa naučila pracovať v tíme, zistila som, že som zodpovedná a dobrá rečníčka.“

Táto veta ma presvedčila, že to, čo robíme má naozaj zmysel a zároveň zapadá do mojej osobnej vízie – aby každý človek poznal svoje dary a talenty. Osobne si myslím, že je to nesmierne dôležité, pretože ak neobjavíme to, v čom sme dobrí, jednoducho sa nepohneme ďalej.

Stredoškoláci nedostávajú veľa šancí – najmä tí, ktorí sú označovaní za outsiderov. Pritom sa v nich môže skrývať veľký potenciál a nápady pre rozvoj svojho okolia. To, že študent nie je dobrý v matematike, ešte nezanemená, že nemá iné dary a talenty. Pravdepodobnejšie je, že ich ešte neobjavil.

Stretol som sa s príbehom nášho absolventa, ktorého rodičia nepodporovali. Chcel spievať či cvičiť, avšak nedostalo sa mu potrebnej pochvaly. Jedinou jeho úlohou bolo učiť sa, učiť sa… Tým nechcem dehonestovať vzdelávanie, ktoré je nesmierne potrebné. Chcem len poukázať na skutočnosť, ktorú by sme mohli napraviť, a dať mladým priestor ukázať to, čo je v nich ukryté alebo potlačené. Aby som bol korektný, je potrebné poukázať na to, že nájdeme aj mladých, ktorí neprejavia záujem, možno nebudú chcieť rásť a uspokoja sa s tým, čo majú. No možno si jedného dňa uvedomia, čo nerobia úplne správne, a o pár rokov neskôr objavia to, v čom sú dobrí.

Autor blogu: Dávid Maslen

Pin It on Pinterest