fbpx

Prišli sme s inováciou nášho programu. Okrem toho, že od septembra otvárame brány štvrtého ročníka, prichádzame aj s novým upgrade-om – Show your talent Academy!

Prečo?

Pretože na školách, kde náš program prebieha už dlhšie, je čoraz menej žiakov, ktorí ešte nie sú zapojení do programu. Taktiež chceme ísť stále ďalej a ponúkať aj študentom stredných škôl program, ktorý ich bude posúvať ďalej. Show your talent Academy je intenzívny rozvojový program pre študentov a študentky stredných škôl, ktorý pomáha mladým ľuďom spoznať svoje talenty, schopnosti, silné a slabé stránky. Nájsť svoj sen a začať sa osobnostne rozvíjať.

Zároveň umožňuje absolventom predchádzajúcich ročníkov programu Show your talent pomáhať realizovať projekt pre rovesníkov, čím získajú nové líderské, manažérske a lektorské zručnosti. Projekt podporuje zvedavosť a radosť z objavovania, schopnosť učiť sa učiť, samovzdelávanie, vlastný sebarozvoj, schopnosť prispôsobiť sa zmenám, kreativitu, originálnosť a experimentovanie. Je postavený na pilieroch spoločných vzdelávacích aktivít, individuálneho rozvoja a mentoringu. 

Inovácie

K nášmu konceptu sme pridali online semináre, pretože vytvárajú priestor na to, aby sa v priebehu krátkeho času stretli všetci účastníci z troch škôl, vzájomne sa povzbudili, motivovali, vymenili si skúsenosti a získali nový impulz pre ďalší mesiac v programe.

Na online seminároch chceme zároveň rozvíjať cnosti, ktoré mladým chýbajú – veľkodušnosť ako schopnosť myslieť vo veľkom (napr. pri projektoch), pokora ako reálne zhodnotenie svojich schopností (na čo mám, na čo nie – tiež sa dá využiť pri projektoch k zreálneniu projektových zámerov) a potom odvaha ako schopnosť zachovávať smer, nevzdávať sa, vytrvať i napriek prekážkam a problémom (vo fáze realizácie projektu).

Summer camp v septembri!

Summer camp je najväčšou akciou našej novej Academy, ktorý bude trvať až štyri dni. Študenti dostanú možnosť spoznať sa navzájom, získajú viac informácií a skúseností od lektorov, než na bežných víkendovkách. Camp bude zároveň oveľa viac zážitkový, aby mali mladí kontakt s realitou, aby si užili fyzické aktivity v reálnom prostredí, nie len za online obrazovkami.

Show your talent Academy otvárame pre študentov Strednej odbornej školy Tisovec, Strednú priemyselnú školu Dopravná Zvolen a pre Piaristickú spojenú školu F. Hanáka v Prievidzi. Si z týchto troch škôl a chceš spraviť niečo pre svoju budúcnosť? Alebo máš nejaké otázky? Kontaktuj nás na: ahoj@showyourtalent.sk

Autor blogu: Dávid Maslen

„Toto podujatie je podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“

Pin It on Pinterest