fbpx

Dnes vám prinášame pohľad pani učiteľky Moniky Gdovcovej na výberové pohovory na Žilinskom Gymnáziu, Hlinská.


Prihlášky vyplnené. Odoslané. Pocit euforický strieda pocit jemne stresový. Prečo? Naši študenti sa totiž 21. septembra zúčastnili osobných pohovorov do programu Show your talent. Pohovor simuloval ozajstný pracovný pohovor, kde študent predstúpil pred komisiu zloženú zo známych aj neznámych tvárí zo školy a odpovedal na ich priame otázky. Účastníci pohovorov vstupovali do priestorov školskej knižnice v očakávaní, čo sa bude diať. Na niektorých bolo badať nervozitu či stres, v hlavách svietili otázky:
„Vyberú ma? Zvládnem to? Bude to ťažké?“.

No bolo! Ale pre pohovorovú komisiu. Toľko nádejných talentov! Pani riaditeľka Jarmila Turoňová spolu s pani zástupkyňami Kitašovou a Bartošovou, pani učiteľkou Gdovcovou a Lukášom Hrošovským spovedali 21 záujemcov o program SYT takmer 3 hodiny.

Viete, čo ich zaujímalo? Motivácia k prihláseniu sa, mimoškolské záujmy a záľuby, dobrovoľnícke aktivity a sny.  Hovorili  o plánoch do budúcnosti, funkciách v tíme, o atmosfére v triede a prváci odpovedali aj na otázku, ako sa im v škole páči, a či sa zúčastnili akcie Letný kemp, ktorú organizovala škola pre budúcich študentov.

Mám pocit, že sme študentov spoznali o čosi viac a tým, čo nám o sebe prezradili, nás príjemne prekvapili. Výsledkom týchto milých rozhovorov je 16 mladých hrdinov – účastníkov programu SYT na Gymnáziu Hlinská v Žiline, ktorí sa neboja práce, sú odvážni a majú veľké sny. Gratulujeme!

Autorka blogu: Monika Gdovcová

Show your talent na tejto škole finančne podporila Rozvojová agentúra ŽSK a záštitu nad našim programom prevzala predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová

Pin It on Pinterest