fbpx

V piatok 11. októbra sme sa zúčastnili slávnostného oceňovania na Radnici v Banskej Bystrici. Keď sme naň prichádzali, netušili sme, aké prekvapenie nás čaká.

Spolu s ďalšími nominovanými v kategórii TOP projekt sme netrpezlivo očakávali výsledky. Keď organizátori súťaže vyhlásili, že cenu sTOPa 2019 získava program Show your talent, v našom tíme zavládla neuveriteľná radosť!

„Veľmi si vážime toto ocenenie, pretože je symbolickou odmenou za úsilie, ktoré sme vložili do myšlienky pomáhať mladým ľuďom objavovať svoj talent,“ hovorí Jaroslav Dodok, autor programu. 

Na jeho tvorbe a realizácii sa podielal 10 členný tím: Jarmila Lipková, Romana Trnková, Silvia Žabková, Marián Hríň, Alena Trnková, Natália Ondrisová, Lukáš Slatinský, Martina Melicherčíková, Andrea Lašková a Jaroslav Dodok. Každý člen tímu investovali do programu Show your talent nemalé úsilie a množstvo svojho času.

„O to viac sa tešíme, že náš program bol ocenený, pretože vieme, aké náročné bolo vytvoriť ho. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým našim priateľom, partnerom, sponzorom, ako aj ďalším dvom lokálnym tímom v Dubnici nad Váhom a v Čadci, ktorí rozvíjajú myšlienku Show your talent,“ upresnil Dodok.

Názov ocenenia sTOPa nesie v sebe myšlienku zanechania stopy aktivitou, angažovanosťou, príkladom dobrej praxe v životoch mladých ľudí aj celej komunity. Jej vyhlasovateľom a organizátorom je Asociácia krajských rád mládeže (AKRAM).

V kategórii TOP projekt roka roka bolo nominovaných celkovo 10 projektov: Praxuj.sk, GJAR fest, Participácia v praxi, Senický týždeň dobrovoľníctva, Bambifest, Výmenníky, Prechádzka rozprávkovým parkom, K.R.O.K, Active life a Show your talent.

Porota obdržala celkom 52 nominácii a o výsledkoch rozhodovala v takomto zložení:

  • Ivan Hromada– riaditeľ odboru mládeže, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
  • Katarína Batková– riaditeľka Rady mládeže Slovenska,
  • Dominik Povražník– mládežnícky delegát v OSN 2018 a zástupca organizácie IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže,
  • Magdaléna Bernátová– členka akreditačnej komisie  MŠVVaS SR a expertka pre tvorbu strategických dokumentov pre samosprávy,
  • Miloslav Špoták– viceprimátor mesta Nitra

Porote, aj organizátorom ďakujeme za ocenenie sTOPa 2019.

Pin It on Pinterest