fbpx

Všetci sme boli v očakávaniach. Nikto z nás nevedel, ako budú prebiehať jednotlivé workshopy v online prostredí. Momentálne máme za sebou ďalší, už štvrtý v poradí, úspešne zvládnutý workshop.

Na začiatok sme študentom  zadali  milú úlohu: „Prineste si svoju najobľúbenejšiu vec, ktorú máte práve teraz pri sebe a predstavte nám ju.“ Zrazu sa každému na kamere začali objavovať rôzne veci. Niekto si priniesol domáce zvieratko, iný zasa knihu a dokonca aj rastlinky. Cieľom tejto aktivity bol zámer, aby študenti charakterizovali seba samých na základe najobľúbenejších predmetov.

Následne študentov prišla pozdraviť aj  pani riaditeľka, ktorá všetkých povzbudila  a pochválila ich za prácu, ktorú už vykonali. Na rade boli videá, ktoré si študenti vopred nahrali a predstavili nám  svoje projekty už vo finálnej verzií. S celým tímom sme boli prekvapení z toho, čo sa študentom podarilo vymyslieť.

Videá študentských projektov nájdete tu: https://www.facebook.com/ShowYourTalentSK/videos

Samozrejme spätná väzba jednoducho musí byť. A tak si študenti navzájom poradili, ako by sa ich prezentácia dala vylepšiť a tiež sa aj vzájomne pochválili. Ďalšou dôležitou aktivitou bolo aj zhodnotenie situácie v skupinách a odprezentovanie vecí, ktoré už stihli a čo ich ešte len čaká.

Po krátkej prestávke sme si trochu zacvičili a prešli sme na najdôležitejší bod tohto workshopu, čím bolo predstavenie pravidiel k realizácií projektov, prípravy, realizácie a hodnotenia projektov. V tejto časti workshopu študenti zistili ako veľa toho ešte potrebujú zvládnuť a urobiť aby sme sa dostali do cieľa. Náš workshop sme už len zakončili spätnou väzbou a zadaním domácej úlohy.

Autorka blogu: Martina Šefárová

Prečítajte si: Školili sme sa pre vás, aké to bolo?

Má každý talent? A kedy sa dá objaviť?

Program Show your talent je na Žilinskom gymnáziu Hlisnká spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom a Rozvojovou agentúrou Žilinského samosprávneho kraja.

Pin It on Pinterest