fbpx
iMPULZ je práve pre vás, drahí učitelia!

iMPULZ je práve pre vás, drahí učitelia!

Hľadáme talenty! Show your talent, je program, v ktorom všetci účastníci zaručene nájdu svoje talenty. Neviete si to predstaviť? Je to učenie sa praktických zručností, zručností soft skills a to zábavnou, jedinečnou formou. Je to tiež o inšpirácii...
Pozitívne zmeny v regiónoch

Pozitívne zmeny v regiónoch

Rozvojová agentúra Banskobystrického kraja sa v úzkej súčinnosti s Odborom školstva a reformy vzdelávania Úradu Banskobystrického kraja usiluje o kontinuálne prinášanie pozitívnych zmien do výchovno-vzdelávacieho procesu a prepájanie formálneho...
Učitelia majú v našom programe čestné miesto

Učitelia majú v našom programe čestné miesto

Zámerom nášho programu je realizovať intenzívny a dlhodobý program, ktorý prebieha počas školského roka pre študentov a učiteľov stredných škôl. Sme radi, že náš program má vďaka Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  oficiálnu...

Pin It on Pinterest