fbpx

Našich účastníkov sme už od začiatku pripravovali na to čo zažijú počas programu Show your talent ACADEMY. Zo začiatku sa žiaci hlavne zoznamovali so školiteľkou Andreou Dolinskou. Nevedeli čo mali od nej očakávať, ani aký vzťah s nimi bude nadväzovať, no nakoniec žiakov veľmi príjemne prekvapila svojou milou povahou a skvelým prístupom. Hneď potom žiakom ukázala základy každého dobrého projektu, od prvej myšlienky až po plánovanie či neskoršiu realizáciu. Viac vám o workshopoch povedia dobrovoľníčky BBSG.

Prvý workshop bol zameraný na analýzu potrieb v našom okolí. Komu chcú týmto projektom žiaci pomôcť a aký bude jeho celkový cieľ. Museli sa spoľahnúť na vlastnú kreativitu, no zároveň si udržať realistický a objektívny pohľad. Každý tím teda dostal prázdny papier a začal sa brainstorming. 

Žiaci tvorili pojmové mapy, zapisovali si nápady v bodoch, ale aj v obrázkoch. Keď bol už obraz, na čom chcú účastníci pracovať, hotový, dostali za úlohu hádzať kockou s malými ilustráciami. Pomocou týchto ilustrácii mali opísať svoj projekt. Táto hra trochu nadľahčila situáciu a účastníci boli pripravení znova uvažovať, no tentoraz nad spôsobom ktorým chcú projekt zrealizovať a čo všetko budú na to potrebovať. 

Druhý workshop bol zameraný na projektový manažment a jeho cyklus. Plánovanie projektov, kampane, reklamy či výučba toho, ako má vyzerať tímová práca. Účastníci si teda museli zvoliť lídra ich tímu a následne si rozdeliť úlohy medzi sebou.

V rámci marketingu bola účastníkom predstavená aj podstata reklamy, v čom taká dobrá a pútavá reklama spočíva. Učili sa ako zaujať, ako upútať pozornosť  a ako vytvoriť plagát, ktorý sa jednoducho nedá prehliadnuť. 

Pre nás, ako dobrovoľníkov, je to tiež veľmi prínosný zážitok. Nielen že je to teda skúsenosť aj pre nás, ale tak isto nás to zbližuje s našimi účastníkmi. Prehlbuje to vzťahy medzi nami a vždy sa o sebe dozvieme niečo nové. Naši účastníci sa na workshopy vždy tešia, a nepamätáme si jediný raz kedy by sme mali medzi sebou zlú alebo pochmúrnu atmosféru.

,,Keď som sa hlásila do Show your talent, rozprávali nám o seminároch, campe a aj workshopoch, ktoré budú počas školy. Znelo to lákavo a kto by sa nechcel uliať zo školy? No workshop nám priniesol ovela viac ako len uliatie zo školy, a to hlavne inšpiráciu, nasmerovanie našich projektov, a spôsoby ako ich vylepšiť. Hry, smiech a dobrá nálada tam, samozrejme, nikdy nechýba a kreatívne nadšenie taktiež nie. Som rada že môžem byť toho súčasťou.” – Klaudia Kárová

„Toto podujatie bolo podporené z dotáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“

Autor blogu: Berenika Petríková a Zdenka Sameľová

Prečítajte si aj: Blog o dobrovoľníctve v Show your talent alebo Má každý talent? A kedy sa dá objaviť?

Pin It on Pinterest