fbpx

Pravdepodobne je mnoho z nás už unavených z online Zoom-ov. Pre to sme nevedeli, ako budú prebiehať online mentoringové stretnutia študentov s mentormi na Žilinskom gymnáziu Hlinská. Boli sme v očakávaniach, kam to celé vypáli, veď posúďte sami.

Stretnutia mentorov s ich mentees (študenti, ktorých mentori sprevádzajú) prebiehajú cez rôzne aplikácie, na prekvapenie bez akýchkoľvek komplikácií. Mentorom a mentees sa darí dodržiavať aj minimálnu dĺžku mentoringového stretnutia, dokonca sa niektorí nevedia rozlúčiť a rozprávajú sa aj viac ako hodinu. Spätá väzba od všetkých mentorov aj študentov je veľmi pozitívna. Aj napriek tomu, že musia byť ďalšiu hodinu pred obrazovkou.

Samozrejme niekedy sa nájdu aj menšie problémy s komunikáciou, ktoré ale hneď spoločne vyriešia. Každý z účastníkov sa teší na stretnutie, rozhovor s ich mentorom, ktorý ich posúva ďalej, poskytuje im nový pohľad na samých seba a pomáha v rozvoji.

Po oficiálnych mentoringových stretnutiach si dohadujú aj kratšie stretnutia, čo študenti pokladajú za veľmi prínosné. Naši mentori sú veľmi vynaliezaví a kreatívni pri vymýšľaní rôznych aktivít, ktoré im pomáhajú navzájom sa spoznať so svojimi mentees. Študentom sa tieto aktivity páčia a chvália svojich mentorov za vynaliezavosť.  

Taktiež si dávajú aj vzájomné úlohy, ktoré im pomáhajú v  sebarozvoji a  plnení cieľov. Odporúčajú si navzájom aj knihy, ktoré by ich mohli zaujímať alebo pomôcť v zlepšení svojich schopností, taktiež sa spolu snažia pracovať na svojich slabých stránkach.

Študenti mentoring veľmi chvália a majú zo stretnutí len pozitívne pocity. Mentori sú pre našich študentov aj dôveryhodnými osobami, ktorým sa môžu vyrozprávať: „Moja mentorka je veľmi príjemná a môžem sa jej s čímkoľvek zveriť.“ Hovorí jedna zo študentiek.

Práve v tomto čase máme pred sebou ešte dve kolá mentoringových stretnutí, ktorých sa študenti už nevedia dočkať a zároveň nechcú aby sa mentoring skončil, keďže si ho veľmi obľúbili.

Autorka blogu: Martina Šefarová

Prečítajte si: Toto školenie stálo za to!
Online „Víkendovka“ z pohľadu učiteľov

Program Show your talent je na Žilinskom gymnáziu Hlisnká spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom a Rozvojovou agentúrou Žilinského samosprávneho kraja.

Pin It on Pinterest